[Ερώτηση] 03. «Επιτάρροθος» από την η' ωδή του κανόνος του Αγ. Γεωργίου

#4

http://books.google.gr/books?id=1N0...DwDQ&ved=0CDEQ6AEwAQ#v=onepage&q=ροθω&f=false

ῥόθος - ῥοθῶ

Εὐχαριστοῦμε γιά τίς ἐπισημάνσεις καί πού μᾶς κάνεις νά ψάχνουμε καί νά μαθαίνουμε!... εγώ πρέπει να "ευχαριστώ παντί τρόπω" ....
ακόμη και για την ταλαιπωρία σας σε αφελή ερωτήματά μου λόγω άλλης παιδείας.:D
 
Last edited:
Top