02. ῾Η κατάληξη τοῦ εἱρμοῦ «᾿Αστέκτῳ πυρὶ ἑνωθέντες...»

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Ἀπό τό θέμα: «Καταβασίες Υπαπαντής (σύντομες)»

Άλλη μία μορφή, κατ' εμέ ορθότερη και πιο κοντά στου Ιωάννου, με αλλαγμένο όμως τον Ειρμό της Η΄ Ωδής.
Καταβασίες Υπαπαντής σύντομες.pdf

Ἀποφασίσαμε αὐτόν τόν καιρό, μέχρι πού οἱ Καταβασίες «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου» προσλάβουν τίς ἀλλαγές γιά τήν ἑορτή τῶν Εἰσοδίων, νά ψάλλουμε τίς Κυριακές τίς Καταβασίες τοῦ ἤχου, γιά ἐναλλαγή καί κυρίως γιά μαθησιακούς λόγους γνωριμίας μέ τούς εἱρμούς, ἀφοῦ συνήθως μόνον τούς τῆς α΄ καί γ΄ ᾠδῶν γνωρίζουμε.
Σήμερα Κυριακή γ΄ ἤχου (βλ. καί ἐδῶ) ἐνῶ τό φυλλάδιο κατέγραφε τόν εἱρμό/καταβασία τῆς η΄ ᾠδῆς τοῦ ἀναστασίμου κανόνος —πού εἶναι ὁ αὐτός μέ τόν ἀντίστοιχο τῶν καταβασιῶν τῆς Ὑπαπαντῆς— ἐξ ἀντιγραφῆς ἀπό τήν Παρακλητική —τό αὐτό καί στό Μηναῖο Φεβρουαρίου— μέ κατάληξη «Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα τὸν Κύριον, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας», ὁ ἀριστερός ἔψαλλε «Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον».

Σ᾿ αὐτές τίς περιπτώσεις βλέπουμε πῶς εἶναι καί τά τροπάρια τῆς ᾠδῆς. Εἶδα ὅτι καί στήν Παρακλητική καί στό Μηναῖο Φεβρουαρίου, τά τροπάρια ἔχουν ἀκροτελεύτιο «Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα τὸν Κύριον, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας».

Σαφῶς στό Ἀναστασιματάριο (Ἰωάννου/ΖΩΗΣ) πού εἶδα καί τά τροπάρια ἔχουν ἀκροτελεύτιο «Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον».

Τί συμβαίνει;

Χρῆστο, γιατί τό ἔγραψες; Τό ἔχουμε ξανασυζητήσει; Δέν τό βρῆκα. Ἀντιθέτως βρῆκα τό αὐτό πρόβλημα μέ Καταβασίες Κυριακής των Βαΐων (Αργές).

Ὁ κ. Νεοκλῆς - Γενικός, ὡς ἐκ τοῦ Ναοῦ του, καί οἱ ἄλλοι γνωστοί καί ἄγνωστοι, μή ἐξαιρετέοι, ἄς μᾶς διαφωτίσουν, περί τοῦ πῶς ἀπαντᾶται στά κείμενα, ἀλλά καί στή Μελοποιία.


 
Last edited:

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου

Σ᾿ αὐτές τίς περιπτώσεις βλέπουμε πῶς εἶναι καί τά τροπάρια τῆς ᾠδῆς. Εἶδα ὅτι καί στήν Παρακλητική καί στό Μηναῖο Φεβρουαρίου, τά τροπάρια ἔχουν ἀκροτελεύτιο «Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα τὸν Κύριον, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας».

Σαφῶς στό Ἀναστασιματάριο (Ἰωάννου/ΖΩΗΣ) πού εἶδα καί τά τροπάρια ἔχουν ἀκροτελεύτιο «Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον».

Το ίδιο όπως φαίνεται και σε κλασικά κείμενα (Αργές Πέτρου, σύντομες Πέτρου Βυζαντίου), αλλά και σε νεώτερα όπως του Νικολαΐδη.
Χρῆστο, γιατί τό ἔγραψες; Τό ἔχουμε ξανασυζητήσει; Δέν τό βρῆκα.
Δεν θυμάμαι αν το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά λόγω του ότι το θέμα που παρέθεσα το μουσικό κείμενο ήταν τέτοιο, δεν ήθελα τότε να ανοίξω κάποια παράπλευρη συζήτηση, γιαυτό και απλά αναφέρω:"... με αλλαγμένο όμως τον ειρμό της Η΄Ωδής". Επειδή διασταυρώνω πλέον τα γραφόμενα, το είδα από το Συλλειτουργικό της Σιμωνόπετρας και από τα λειτουργικά βιβλία που αναφέρετε και προτίμησα την εκδοχή που έχουν αυτά.

Ευχαριστούμε πολύ που επαναφέρατε το θέμα προς συζήτηση (και στη σωστή του βέβαια τοποθεσία).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Εὐχαριστοῦμε!
Τελικά δέν ξέρεις ποῦ νά πρωτοψάξεις...
http://analogion.com/forum/showthread.php?t=3705
Ποῦ νά φανταστῶ στίς Ἠχογραφήσεις... τέτοια σχόλια.
Ἀλλά καί τό «Κυρίου τον Κύριον» πού ἔβαλα γιά ψάξιμο, ὀρθῶς δέν μοῦ τό ἔβγαλε...
Καί ὁ Χρῆστος κάτι εἶχε διαβάσει... κι ἐγώ κάτι θυμώμουν...

Πῶς ἐξηγεῖται ὅμως αὐτή ἡ διαφορά στά μουσικά; Κάποιο κείμενο θά ἔβλεπαν.


 

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
Εὐχαριστοῦμε!
Τελικά δέν ξέρεις ποῦ νά πρωτοψάξεις...
http://analogion.com/forum/showthread.php?t=3705
Ποῦ νά φανταστῶ στίς Ἠχογραφήσεις... τέτοια σχόλια.
Ἀλλά καί τό «Κυρίου τον Κύριον» πού ἔβαλα γιά ψάξιμο, ὀρθῶς δέν μοῦ τό ἔβγαλε...
Καί ὁ Χρῆστος κάτι εἶχε διαβάσει... κι ἐγώ κάτι θυμώμουν...

Πῶς ἐξηγεῖται ὅμως αὐτή ἡ διαφορά στά μουσικά; Κάποιο κείμενο θά ἔβλεπαν.«...Κυρίου τον Κύριον.» : Οκτώηχος (Ιακώβου Πρωτοψάλτου) 1810, Οκτώηχος εν Βενετία 1864.

«...και υπερυψούτε...»: 1)Μηναία Φεβρουαρίου: Κωνσταντινουπόλεως 1845, Θεοδοσίου εξ Ιωαννίνων 1801, Νικολάου Γλυκέως εξ Ιωαννίνων 1820, Βενετία 1845 (Βαρθολομαίου), 2)Πανθέκτη τόμος 1ος Νικολάου Γλυκέως εξ Ιωαννίνων 1817, 3)Παρακλητικαί: Ρώμης 1885, Βενετία 1858.

Στο Πεντηκοστάριον Νικολάου Γλυκέως 1793, ενώ στα τροπάρια έχει «...και υπερυψούτε...», στον ειρμό έχει «...Πάντα τα έργα τον Κύριον.»
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


«Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα τὸν Κύριον, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας» (χφ. Λειμῶνος 262 εἱρμολόγιο ιβ'-ιγ' αἰ. φ. 62r).
 

antonios

Αετόπουλος Αντώνιος
«Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα τὸν Κύριον, καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας»
(Αγ. Σάββα 83, Ειρμολόγιο 12 αι.,εκδομένο ως ΗIRMOLOGIUM SABBAITICUM από τα MMB,
Φ. 68r )
 
Last edited:

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
«Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα τὸν Κύριον, καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτόν εἰς τοὺς αἰῶνας»
(Αγ. Σάββα 83, Ειρμολόγιο 12 αι.,εκδομένο ως ΗIRMOLOGIUM SABBAITICUM από τα MMB,
Φ. 68r )

Ευχαριστίες, αλλά βάλε τη βαρεία, ευλογημένε!
 

antonios

Αετόπουλος Αντώνιος
«Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα τὸν Κύριον, καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας»
(Αγ. Σάββα 83, Ειρμολόγιο 12 αι.,εκδομένο ως ΗIRMOLOGIUM SABBAITICUM από τα MMB,
Φ. 68r )

Το ίδιο ακριβώς και στον Grottaferrata Εγ. ΙΙ , φ. 66r. (1281)
(Εκδομένο επίσης ως
Hirmologium Cryptense από MMB)
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
«Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα τὸν Κύριον, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας» (χφ. Λειμῶνος 262 εἱρμολόγιο ιβ'-ιγ' αἰ. φ. 62r).
Ἔτσι καί στό (+)Μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εὐστρατιάδου, ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ. Α΄ ἔκδοση 1932 στό Παρίσι, ἐπανέκδοση ὑπό τοῦ Ἐκδοτικοῦ Ὀργανισμοῦ Π. Κυριακίδη Α.Ε., Ἀθήνα 2006, συνταγμένο σύμφωνα μέ τούς κώδικες: α) Παρισινός μεμβράνινος μουσικός τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῶν Γάλλων ὑπ᾿ ἀριθμ. 220 Coislin, ιγ΄ αἰ. β) Μεγίστης Λαύρας μεμβράνινος ὑπ᾿ ἀριθμ. Β 32, ιγ΄ αἰ..

Το ίδιο ακριβώς και στον Grottaferrata Εγ. ΙΙ , φ. 66r. (1281)
(Εκδομένο επίσης ως
Hirmologium Cryptense από MMB)
Κι αὐτό τῆς Κρυπτοφέῤῥης, ἀλλ᾿ «εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας».


 

polykarpos

Polykarpos Polykarpidis
Ιβήρων 470, φ 47r (περί το 1150).
"Ευλογείτε πάντα τα έργα τον Κύριον και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας"
1642942126880.jpg


το ίδιο και στο Berat 23, φ 27r (1292).

το ίδιο και στο Coislin 220, φ ο΄v (70v) (αρχές 12ου αιώνα).
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«...Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα τὸν Κύριον καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας»

(χφφ. εἱρμολόγια Μ. Λαύρας Β-32 τέλη ι’ αἰ. φ. 80r, ἁγ. Σάββα 83 ια' αἰ. φ. 68r, Paris. Coisl. gr. 220 ιβ' αἰ. φ. 70v, Κρυπτοφέῤῥης Ε.γ.ΙΙ τοῦ ἔτους 1281 φ. 66r, χφφ. μηναῖα Σινὰ 597 ια’ αἰ. φ. 108v, Paris. gr. 1562 ια’ αἰ. φ. 15v).
 
Top