02. Ἄννα ὑποφητεύουσα, ἡ σώφρων καὶ ὁσία καὶ [πρεσβυρά/πρέσβυρα] (θ΄ ᾠδή)

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
Ποία η επικρατέστερη μορφή;

Ἱεροπρεπῶς ἀνθωμολογεῖτο, Ἄννα ὑποφητεύουσα, ἡ σώφρων καὶ Ὁσία, καὶ πρεσβυρὰ τῷ Δεσπότῃ, ἐν τῷ ναῷ διαρρήδην, τὴν Θεοτόκον δὲ ἀνακηρύττουσα, πᾶσι τοῖς παροῦσιν ἐμεγάλυνεν.
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Μόνη γραφή το "πρεσβυρὰ" στα Μηναία Φεβρουαρίου των ετών 1552, 1801, 1843 (2), 1862 και 1896.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Μπορεῖ νά μᾶς ἐνημερώσει κάποιος γιά τόν τῦπο «πρεσβυρά»;
Φαίνεται πώς πρόκειται γιά τήν ἀντίστοιχη προσφώνηση τοῦ Συμεών στήν Ἄννα. Ὁ Συμεών στήν ὑμνολογία τῆς ἑορτῆς ἀναφέρεται ὡς «πρέσβυς» καί «πρεσβύτης». Τά θηλυκά αὐτῶν εἶναι «πρέσβειρα» καί «πρεσβῦτις».


 

ΓΙΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παλαιό Μέλος
Από το Ομηρικό λεξικό Ευαγ. Κοφινιώτου (1886) από την ίδια ρίζα....
Αν θυμάμαι καλά τα εις ρα πρωτόκλιτα έχουν το α μακρόν οπότε συμφώνως τω ... άσματι, .... η προπαραλήγουσα ποτέ δεν ... περισπάται(=τονίζεται) όταν η λήγουσα είναι μακρά:D
 

Attachments

  • πρέσβα.png
    57.1 KB · Views: 4
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Ἡ λέξη «πρεσβυρα», ἀνεξαρτήτως τονισμοῦ, δὲν ἀνιχνεύεται στὸ TLG.
 
Last edited:

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος


Ἡ λέξη «πρεσβυρα», ἀνεξαρτήτως τονισμοῦ, δὲν ἀνιχνεύεται στὸ TLG.

Αντίθετα, ανιχνεύεται μόνο η λέξη "πρέσβειρα" (η οποία είναι μάλλον και η ορθή μορφή-γραφή).
 

Laosynaktis

Παλαιό Μέλος
Κατά τον Θ. Δετοράκη, είναι ένα "άπαξ λεγόμενον", μια λέξη αθησαύριστη που απαντά μόνο στον Άγ. Κοσμά. Ο Θ. Δ. δίνει και πολλές άλλες λέξεις που είναι υπερβολικά σπάνιες ή έχουν δημιουργηθεί από τον ίδιο τον Άγ. Κοσμά.

Βλ. Θεοχάρης Δετοράκης: "Κοσμάς ο Μελωδός. Βίος και έργο". Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών μελετών, Θεσαλλονίκη 1979, σ. 138.
Ο ίδιος παραπέμπει και στην γενικότερη εργασία του: "Κλασσικαί απηχήσεις εις την Βυζαντινήν Υμνογραφίαν", ΕΕΒΣ, ΛΘ΄-Μ΄, 1972-73, σσ 148-161, δημοσιευμένη και στο βιβλίο του "Βυζαντινή Υμνογραφία", Β΄έκδοση με προσθήκες.
 

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
Κατά τον Θ. Δετοράκη, είναι ένα "άπαξ λεγόμενον", μια λέξη αθησαύριστη που απαντά μόνο στον Άγ. Κοσμά. ...

Ευχαριστίες! Ποιόν τονισμό της λέξης εξυπονοεί ως ορθό;
 

Laosynaktis

Παλαιό Μέλος
Ευχαριστίες! Ποιόν τονισμό της λέξης εξυπονοεί ως ορθό;

Δεν δίνει άλλες μορφές και δεν μιλάει για ορθότητα ή μή. Απλά την παραθέτει ως οξύτονη (πρεσβυρά)

[φαντάζομαι ότι η λέξη εποιήθη κατά όλα τα εις -ρός επίθετα: τυχηρός, οκνηρός κλπ. Ίσως ανάλογης απόχρωσης με το "γηραλέος", "γηραλέαι χείρες" του Συμεών. Σαν να λέμε ίσως, όχι "γριά, αλλά "γερασμένη"]
 
Top