02. Ἀκολουθία Ἁγίων Μαρτύρων Ἀκινδύνου, Πηγασίου, Ἀφθονίου, Ἐλπιδοφόρου καὶ Ἀνεμποδίστου

chanendes

Ιωάννης Π. Αχιλλιάς
,,,,,,,,,,,,
 

Attachments

  • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2-ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΟΣ, ΑΦΘΟΝΙΟΣ, ΕΛΠΙΔΗΦΟΡΟΣ & ΠΗΓΑΣΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ .docx
    103.7 KB · Views: 231
  • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2-ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.docx
    58.2 KB · Views: 170
Last edited by a moderator:

theok78

Μέλος
Κατόπιν αδείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου αναρτώ την πανηγυρική ακολουθία των Αγίων, που περιέχεται σε τόμο με άλλες 32 ακολουθίες με τίτλο Ασματικαί Ακολουθίαι, έκδοσις της Ιεράς Μονής Αγκαράθου, Ηρακλείου Κρήτης.
 

Attachments

  • Ακολουθία Αγίων Ακινδύνου, Πηγασίου, Ελπιδοφόρου, Αφθονίου & Ανεμποδίστου (2 Νοεμβ.).pdf
    6.3 MB · Views: 541
Top