02. «καὶ οἴῳ γόνῳ Πατρός»

Γιώργος Μ.

Γιώργος Μπάτζιος
Το αρχαίο επίθετο οἶος, -οἴα, -ον, σημαίνει «μόνος, χωρίς συνοδεία» και γράφεται με ψιλή.
Εδώ αναφέρεται στον Χριστό ως Μονογενή Υιό του Θεού.

ΥΓ Το επίθετο είναι διαφορετικό από την δεικτική αντωνυμία οἷος, οἵα, -ον, «τέτοιος που», η οποία δασύνεται.
Συνεπώς, είναι εσφαλμένες οι (τυχόν) δασυνόμενες γραφές του ανωτέρω χωρίου.
 
Top