01. Φανέρωσις τῶν ἁγίων ἑπτὰ παίδων

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


Σεπτεμβρίου α' «ἡ φανέρωσις τῶν ἁγίων ζ' παίδων τῶν ἐν Ἐφέσῳ»

(χφφ. κανονάρια Σινὰ 1598 ι' αἰ. φ. 1r καὶ 150 ι'-ια' αἰ. ἔκδ. Dmitrievskij τ. 1 σ. 194).
 
Last edited:
Top