01. Δοξαστικό αποστίχων των αίνων

#1
«Μαθητὰ τοῦ Σωτῆρος, ἀρχιεράρχα ἔνδοξε, κλέος Μαρτύρων, Ἀνανία φωστὴρ φαεινότατε, ἡμῶν δὲ πολιοῦχε, ἐκτενῶς ἱκέτευε, ῥυσθῆναι τὴν ποίμνην σου ἐκ κινδύνων, καὶ σωθῆναι τάς ψυχὰς ἡμῶν.»
Σε ποια πόλη αναφέρεται εδώ ο Ανατόλιος;
Το ιδιόμελο προοριζόταν αρχικά για τοπική χρήση;
Πιστεύετε ότι υπάρχει κώλυμα σήμερα για χρήση στον ελλαδικό χώρο;
 

Panagiotis

Γενικός συντονιστής
#2
Στη Δαμασκό, όπου ήταν επίσκοπος και έδρασε και εμαρτύρησε. Αυτό πιστεύω.
Γιατί να μην μπορούμε να το ψάλλουμε εμείς στην Ελλάδα του 2012; Οι Σλάβοι και Ρουμάνοι πώς το ψάλλουν (εάν δεν ψάλλουν την ακολουθία της Αγ. Σκέπης! :rolleyes:)

Και το κοντάκιον του Αγ. Δημητρίου και η εν γένει ακολουθία του ομιλούν περί της πόλεως Θεσσαλονίκης... Αφήνω το απολυτίκιον των Αγ. Κων/νου και Ελένης (θυμάμαι πόσο μας είχε προβληματίσει το πώς να το μεταφράσουμε όταν υπηρέτησα για κάποιο διάστημα στην Ορθόδοξη Ιεραποστολή της Κένυας)...

Y.Γ. Το ίδιο ιδιόμελο υπάρχει και στους αίνους του απ. Σίμωνος (Μαΐου ι΄).
 
#3


Σε ποια πόλη αναφέρεται εδώ ο Ανατόλιος;
Το ιδιόμελο προοριζόταν αρχικά για τοπική χρήση;
Πιστεύετε ότι υπάρχει κώλυμα σήμερα για χρήση στον ελλαδικό χώρο;
Μήπως αναφέρται στη Δαμασκό όπου ήταν επίσκοπος ο απόστολος Ανανίας;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4

Δέν νομίζω ὅτι ὁ ποιητής ἀναφέρεται σέ συγκεκριμένη πόλη. Εἶναι πολιοῦχος γιά τήν πόλη τοῦ καθενός μας.
Εἰς τὸν Στίχον ... ἰδιόμελον τοῦ Ἀποστόλου: «... ὅθεν ἡ Δαμασκὸς ἐναβρύνεται, τῇ ἱερᾷ, πανηγύρει σου σήμερον· οὐ μόνον δὲ ἐκείνη, ἀλλὰ καὶ πᾶσα ἡ ὑφήλιος, τῶν θαυμάτων σου τὰ τεράστια σαφῶς ἀνακηρύττουσα βοᾷ· Πρέσβευε πρὸς Θεόν...»
Ἑξαποστειλάριον: «... ὡς ἱεράρχην ἔνθεον, ὡς Ἀπόστολον θεῖον, ὡς ἀληθῆ, Μάρτυρα καὶ κήρυκα θεηγόρον, καὶ πρεσβευτὴν θερμότατον, πάσης τῆς οἰκουμένης

Τό ἴδιο συναντᾶμε καί στίς 10 Μαΐου στό Δόξα... τῶν αἴνων: «... Σίμων Ζηλωτὰ πανένδοξε, ἡμῶν δὲ πολιοῦχε, καὶ τῆς οἰκουμένης κήρυξ διαπρύσιε ...».


 
Top