01. Ακολουθία Κοσμά & Δαμιανού των Αναργύρων εξ Ασίας

Ευθύμιος

Παλαιό Μέλος
Παρακλητικός Κανών Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού εξ Ασίας...Στο τέλος παρατίθενται τα ιδιαίτερα τροπάρια των αγίων (απολυτίκιο,κοντάκιο κ το μεγαλυνάριό τους)
 

Attachments

  • Παράκληση Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού εκ Ασίας.doc
    69 KB · Views: 67

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
..........
Εντελώς πρόχειρα. Το επισφραγιστικό θεοτοκίο των Αίνων είναι λάθος, όχι μόνο διότι δεν πρέπει να είναι των αποστίχων, ούτε επίσης του πλ. δ´ ήχου αλλά του δ´:

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Ἐκ παντοίων κινδύνων τοὺς δούλους σου φύλαττε, εὐλογημένη Θεοτόκε, ἵνα σε δοξάζωμεν, τὴν ἐλπίδα τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
 
Top