00. Ἀκολουθία πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων Ἁγίων

ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καλλιώρας Γεώργιος
Μήπως έχει κανείς ακολουθία των εν Κρήτη διαλαψάντων Αγίων, που εορτάζονται την 1η Κυριακή του Ιουλίου?
 

diacon

Priest Maxim Plyakin
Last edited by a moderator:
Top