00. Α΄ Κυριακὴ τοῦ μηνός Ἰουνίου - Ἁγίων καί θεοφόρων Πατέρων τῶν συνελθόντων ἐν τῇ δευτέρᾳ Οἰκουμενικῇ Ἁγίᾳ Συνόδῳ

chriskont

Παλαιό Μέλος
η ακολουθια της Β Οικουμενικής Συνόδου υπό Γερ. Μικραγιαννανίτου ψαλλομένη την Α Κυριακή του Ιουνίου (αν και φέτος είναι της Πεντηκοστής καλό είναι να υπάρχει).
 

Attachments

  • b oikoymeniki synodos.pdf
    7.5 MB · Views: 589
Last edited:

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Με προβληματίζει αν υπάρχει δυνατότητα να ψαλλεί η ακολουθία (και) φέτος.
Δύο Κυριακές πριν την α΄ Οικουμενική...
Τα προβλήματα του Πασχαλίου. . .
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis

Εξακολουθώ και έχω προβληματισμό, γενικότερα για το εορτολόγιο, σεβόμενος την τοπική εορτή της Μεγάλης Εκκλησίας. Η εορτή των Πατέρων της Α΄οικ. συνόδου έχει σχέση ως προς την εορτή της Πεντηκοστής, ενώ της Β΄οικ. συνόδου μετατίθεται από καθημερινή [22 Μαΐου] κι ίσως έχει σχέση με την εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου, επί βασιλείας του οποίου συνήλθε η Α' Οικουμενική Σύνοδος. Οπότε η μνήμη της Β' γινόταν την επομένη ημέρα από την μνήμη του. Βλέπω ότι οι συντάκτες του τυπικού προσπαθούν να τηρήσουν τις διατάξεις του ΤΜΕ 21 Μαΐου περ. Β' παρ. 3-5. Υπάρχει όμως κι άλλη ακολουθία των "Πατριαρχών" που περιπλέκει τα πράγματα... Κακώς μπαίνουν 2 Στιχηρά ως ενότητα στον Εσπερινό. Πολλά και τα στιχηρά στους Αίνους. Νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τοπική χρήση μόνο.
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Στὸ χφ. Πάτμου 266, τυπικὸ τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας θ'-ι' αἰ. ἔκδ. Dmitrievskij τ. 1 σ. 100, ἡ μνήμη τῆς β' οἰκουμενικῆς συνόδου ὁρίζεται στὶς 3 Αὐγούστου.
 
Top