[Ερώτηση] “τῶν σῳζομένων πανύμνητε...”

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#1
[FONT=&quot]Διαφορά στο λειτουργικό κείμενο τροπαρίου της γ' ωδής του Κανόνος του Ακαθίστου Ύμνου:[/FONT]“τῶν σῳζομένων πανύμνητε...”ή


τῶν σῳζομένων θεόνυμφε.”
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2


Τὴν ἴδια διαφοροποίηση συναντῶ ἀπὸ τὸν ι' αἰ. γιὰ τὰ Τριῴδια («θεόνυμφε») καὶ ἀπὸ τὸ 1757 (πιθανῶς καὶ ἀπὸ τὸ 1509) γιὰ τὰ ὡρολόγια («πανύμνητε»).
 
Last edited:
Top