“Βεβαρημένων των οφθαλμών μου” Δοξαστικό αποστίχων Τελώνου και Φαρισαίου

Back
Top