“Βεβαρημένων των οφθαλμών μου” Δοξαστικό αποστίχων Τελώνου και Φαρισαίου

Top