῾Η θεία λειτουργία τοῦ ἁγίου Μάρκου

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

῾Η θεία λειτουργία ἡ φερομένη ὑπό τό ὄνομα «τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καί εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, μαθητοῦ τοῦ ἁγίου Πέτρου» εἶναι ἡ κύρια ἀρχαία λειτουργία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξανδρείας καί τῆς Αἰγύπτου.

Ἔχει ἐκδοθεῖ ἀπό τόν μακαριστό σοφό καθηγητή τῆς Λειτουργικῆς τοῦ Α.Π.Θ. Ἰω. Φουντούλη στήν πανεπιστημιακή σειρά· Κείμενα Λειτουργικῆς, τεῦχος Γ΄, Θείαι Λειτουργίαι. Ἐκεῖ στήν ἐκτενῆ εἰσαγωγή ὑπάρχει καί βιβλιογραφία ἐκδοτική αὐτῆς τῆς ἀρχαίας θ. λειτουργίας.

Στό δίκτυο τήν βρῆκα σέ αὐτό τό βιβλίο στή σελ. 171 ὑπό τόν τίτλο· LITURGIA SANCTI MARCI ALEXANDRINORUM. Liturgy of S. Mark. Ἄν κάποιος τήν ξεχώριζε σέ pdf θά ἦτο εὐχῆς ἔργον.
Ἐπίσης καί σ᾿ αὐτό τό ψηφιοποιημένο βιβλίο (ἀπό τό google) ὡς S. Mark.


Θά ἦταν ἐνδιαφέρον νά μαθαίναμε κι ἄν ὑπάρχει καί ἀλλοῦ ψηφιοποιημένη στό δίκτυο. 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Ἔχει ἐκδοθεῖ ἀπό τόν μακαριστό σοφό καθηγητή τῆς Λειτουργικῆς τοῦ Α.Π.Θ. Ἰω. Φουντούλη στήν πανεπιστημιακή σειρά· Κείμενα Λειτουργικῆς, τεῦχος Γ΄, Θείαι Λειτουργίαι. Ἐκεῖ στήν ἐκτενῆ εἰσαγωγή ὑπάρχει καί βιβλιογραφία ἐκδοτική αὐτῆς τῆς ἀρχαίας θ. λειτουργίας.
Βρῆκα σέ ἀντιγραφή καί σέ μονοτονικό (δυστυχῶς, ἀλλά βολεύει κάποιους καί ἔτσι) ἐδῶ (κι ἐδῶ ἀπό ἀντιγραφή τῆς πρώτης πηγῆς προφανῶς) τό κείμενο τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Ἁγίου Μάρκου ἀπό τήν ἔκδοση τοῦ μακαριστοῦ καθηγητοῦ Ἰω. Φουντούλη καί τό ἐπισυνάπτω.
Ἔχει κανείς τή δυνατότητα νά μᾶς προσφέρει σέ ἱκανοποιητική σάρωση τήν Εἰσαγωγή, ἐπειδή μᾶς ζητήθηκε; Ἄν προσφέρει καί τό κείμενο ἀκόμη καλύτερα.

 

Attachments

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#5
Ἔχει κανείς τή δυνατότητα νά μᾶς προσφέρει σέ ἱκανοποιητική σάρωση τήν Εἰσαγωγή, ἐπειδή μᾶς ζητήθηκε;

Πιστεύω η σάρωση να 'ναι ικανοποιητική!
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6
[Σημ. συντ.] Δημιουργήσαμε ξεχωριστό νέο θέμα για τα μουσικά αυτής της αρχαίας θείας λειτουργίας, που προσέφερε ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως κ. Δημήτριος Ιωαννίδης από το πλουσιώτατο και μοναδικό του αρχείο [Μουσικά Θείας Λειτουργίας Αγίου Μάρκου] και τον ευχαριστούμε θερμώς.
 
#7
Πολλές και θερμές ευχαριστίες στον π. Μάξιμο και στους συναδέλφους για την ενημέρωσή μας στο σπουδαίο αυτό θέμα.
Όμως:

῾Η θεία λειτουργία ἡ φερομένη ὑπό τό ὄνομα «τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καί εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, μαθητοῦ τοῦ ἁγίου Πέτρου»


Απορία, λοιπόν, και ερώτηση προς ενημέρωση: Υπάρχει αμφιβολία, ότι η συγκεκριμένη Θ.Λ. είναι έργον του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου;
Την απορία μου την ενισχύει και η πρώτη παράθεση του π. Μαξίμου (από το youtube ίσως):
"Η θεία λειτουργία η φερομένη υπό το όνομα του αγίου αποστόλου και ευαγγελιστού Μάρκου"
Ενώ στη δεύτερη παραπομπή τα πράγματα είναι (πιο) σαφή:
"Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΘΗΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΟΚΛΙΣΙΑ- ΜΕΛΙΣΜΟΣ - ΕΝΩΣΙΣ - ΜΕΤΑΛΗΨH - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ"
Μια διευκρίνηση, για εμάς τους μη επαρκώς γνωρίζοντας το θέμα, νομίζω ότι είναι απαραίτητη. Ευχαριστώ
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#9
Στό κανάλι Katallagi ΑΠΘ (Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.) ἀναρτήθηκε βίντεο:


Η Θεία Λειτουργία η οποία αποδίδεται στον Απόστολο και Ευαγγελιστή Μάρκο και τελέστηκε στον ιερό Ναό Αγίας Τριάδος της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.

 
Last edited:

Shota

Παλαιό Μέλος
#13
Πρὸς τὸ λαὸ δὲν τελοῦνταν οἱ ἀρχαῖες λειτουργίες;
Είναι «αποκάλυψη» και προτροπή του Λούθηρος (Deutsche Messe und Ordnung des Gottesdiensts, 1526). Επικράτησε μετά την Β´ Σύνοδο του Βατικανού.

Μ. Βασιλείου: «Πάντες μὲν ὁρῶμεν κατ' ἀνατολὰς ἐπὶ τῶν προσευχῶν».

υ.γ. Κοπτική λειτουργία του Αγ. Κύριλλου (κοπτική εκδοχή της λειτουργίας του Αγ. Μάρκου). Φαίνεται και η στάση του λειτουργού.

 

Attachments

Shota

Παλαιό Μέλος
#14
Πρὸς τὸ λαὸ δὲν τελοῦνταν οἱ ἀρχαῖες λειτουργίες;
Πάντως η επίσημη έκδοση της Λειτουργίας του Απ. Ιακώβου (της Αποστολικής Διακονίας) την προβλέπει στον ιερό και «κατ´ ανατολάς».
 

Attachments

Shota

Παλαιό Μέλος
#15
Από την επιστολή του μονοφυσίτη επισκόπου Ιακώβου Εδέσσης προς τον πρεσβύτερο Θωμά (7ο αι.). Η μετάφραση είναι του Brightman. Μιλάει για την (συριακή) λειτουργία του Απ. Ιακώβου. Λέει πως ο ιερέας στρέφει προς τον λαό για την ειρήνευση (άρα έβλεπε προς ανατολάς). Λίγο παρακάτω, αμέσως μετά τον αρκτικό διάλογο της αναφοράς, ο ιερέας στρέφει πάλι «προς τον Θεόν».
 

Attachments

Top