῾Η Ψαλτική Τέχνη καί Παράδοση στό Βόλο Μαγνησίας

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Συλλεκτικό πρέπει νά χαρακτηρισθεῖ τό τεῦχος Αὐγούστου 2010 τῆς Μηνιαίας Ἔκδοσης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ», πού εἶναι ΑΦΙΕΡΩΜΑ «στούς σημαντικότερους καί ἀντιπροσωπευτικότερους προαπελθόντας θεράποντας καί "διδασκάλους" τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς καί τοῦ ψαλτικοῦ διακονήματος» στή Μαγνησία.

Τό περισπούδαστο ἄρθρο τοῦ κ. Κων. Χ. Καραγκούνη «Ἡ Διδασκαλία τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης στήν Ἱ. Μ. Δημητριάδος» συνοδεύεται στά ἑπόμενα (μέ τήν ἐπιμέλειά του) ἀπό βιογραφική παρουσίαση προσώπων «ὀνομαστῶν ἤ λιγότερο γνωστῶν μουσικοδιδασκάλων καί ἱεροψαλτῶν, πού ὑπηρέτησαν καί μέ ποικίλους τρόπους προήγαγαν τήν Ψαλτική Τέχνη στό Βόλο καί τίς γύρω περιοχές» κατά τόν Κ΄ αἰ., πολλῶν γεννηθέντων στό β΄ μισό τοῦ ΙΘ΄.

Πέρα ἀπό τήν ἐκπληκτική τεχνική παρουσιάσεως ἀπό τήν ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεως τῆς ἐν λόγῳ ἐκδόσεως, πῶς θά ἦταν δυνατόν αὐτές οἱ σελίδες νά ἀποσπασθοῦν καί νά ἀναρτηθοῦν ὡς ἀρχεῖα στό Ψαλτολόγιον;

ΥΓ. Δημήτρη, στήν 10η σελ. παρουσιάζεται ὁ Χρῆστος Πάντας.


 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής

...πῶς θά ἦταν δυνατόν αὐτές οἱ σελίδες νά ἀποσπασθοῦν καί νά ἀναρτηθοῦν ὡς ἀρχεῖα στό Ψαλτολόγιον;

Μια πρώτη προσπάθεια, αλλά η ανάλυση δεν είναι πολύ καλή.
 

Attachments

 • Θεράποντες της Ψαλτικής Τέχνης και της Εκκλησίας.pdf
  1.6 MB · Views: 138

kotsman

μέλος
Μια πρώτη προσπάθεια, αλλά η ανάλυση δεν είναι πολύ καλή.

Μπορείτε να τα αντιγράψετε από εδώ:

http://www.novafm106.gr/index.php/music/74-psaltades/421-f-konstantinos-katsolas

http://www.novafm106.gr/index.php/music/74-psaltades/420-garoufallias-zitis-kaminaris

http://www.novafm106.gr/index.php/music/74-psaltades/419-geropoulos-georgios

http://www.novafm106.gr/index.php/music/74-psaltades/418-kontopoulos-anagnostis

http://www.novafm106.gr/index.php/music/74-psaltades/417-g-psyhoulis

Εναλλακτικά, μπορώ να σας τα στείλω σε .doc & .jpg να κάνετε σείς την επιμέλεια & σελιδοποίηση.
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Βιογραφικά Ιεροψαλτών Μαγνησίας.
 

Attachments

 • Κατσώλας, π. Κωνσταντῖνος.pdf
  277.1 KB · Views: 39
 • Γαρουφαλλιᾶς, π. Ζήτης, Καμινάρης.pdf
  237.9 KB · Views: 23
 • Γερόπουλος Γεώργιος.pdf
  383 KB · Views: 27
 • Κοντόπουλος Αναγνώστης (Ιωάννης).pdf
  274.5 KB · Views: 25
 • Ψυχούλης Γεώργιος.pdf
  269.2 KB · Views: 24

kotsman

μέλος

# Κουτούμπας Κωνσταντῖνος, τοῦ Ἰωάννου (1894 - 1983) http://www.novafm106.gr/index.php/music/-a-/571-koutoumpaskonstantinos

# Χρυσοχοΐδης Νικόλαος, τοῦ Ἀθανασίου
http://www.novafm106.gr/index.php/music/-a-/570-hrysohoidis-nikolaos

# Γερόπουλος Τρύφων, τοῦ Γεωργίου (1914 - 2009) http://www.novafm106.gr/index.php/music/-a-/569-geropoulos-tryphon

# Σχοινᾶς Σωτήριος, τοῦ Νικολάου (1887 - 1975)
http://www.novafm106.gr/index.php/music/-a-/568-shoinas-sotirios

...& έπεται συνέχεια.
Καλή & ευλογημένη χρονιά, υείαν & ευλοΐαν...
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Top