῾Εορτές Περιτομῆς καί ῾Υπαπαντῆς τοῦ Κυρίου

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1
Περί τῶν ἑορτῶν τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου μέ τήν μνήμη τοῦ ἁγίου Βασιλείου καί τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, τῆς καθιερώσεως αὐτῶν καί ἐπιλύσεως θεμάτων τυπικοῦ, ὑπάρχει ἐνδιαφέρουσα μελέτη τοῦ Πρεσβυτέρου Στεφάνου Ἀλεξοπούλου ἐδῶ.

 
Top