῞Υμνοι Μεγάλης Ἑβδομάδος

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#1
Ἀνέσυρα ἀπό τό ἀρχεῖο μου (μᾶλλον ἀπό ραδιοφωνική ἐκπομπή) καί ἐπισυνάπτω αὐτούς τούς δύο ὕμνους πού ψάλλει ὑποδειγματικά ὁ Ἄρχων λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κυρ-Βασίλειος Νικολαΐδης.

 

Attachments

Last edited by a moderator:
#2
Σίγουρα είναι ο Νικολαΐδης, ο οποίος ψάλλει τα του δεξιού στο Πατριαρχείο. Έχω δε την εντύπωση ότι είναι από την εποχή όπου λαμπαδάριος ήταν ο Ελ. Γεωργιάδης.
 
Top