῞Υμνοι Μεγάλης Ἑβδομάδος

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
Ἀνέσυρα ἀπό τό ἀρχεῖο μου (μᾶλλον ἀπό ραδιοφωνική ἐκπομπή) καί ἐπισυνάπτω αὐτούς τούς δύο ὕμνους πού ψάλλει ὑποδειγματικά ὁ Ἄρχων λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κυρ-Βασίλειος Νικολαΐδης.

 

Attachments

  • Ότε η αμαρτωλός, Η αμαρτωλός έδραμε.mp3
    3.8 MB · Views: 185
Last edited by a moderator:
Σίγουρα είναι ο Νικολαΐδης, ο οποίος ψάλλει τα του δεξιού στο Πατριαρχείο. Έχω δε την εντύπωση ότι είναι από την εποχή όπου λαμπαδάριος ήταν ο Ελ. Γεωργιάδης.
 
Top