᾿Ηχογράφηση ᾿Απολυτικίου ῾Οσίου ᾿Αθανασίου τοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ῎Αθῳ (5 Ἰουλίου)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Ὑπάρχει στό Ψαλτολόγιο ἠχογράφηση τοῦ ἀπολυτικίου τοῦ ῾Οσίου ᾿Αθανασίου τοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ῎Αθῳ (5 Ἰουλίου) ἀπό τόν μακαριστό Διακο-Διονύσιο Φιρφιρῆ καί ἀπό Δανιηλαίους νομίζω. Ψάχνω τήν σύντομη ἐκτέλεση, ὄχι τήν ἀργή, πού κι αὐτή ὑπάρχει καί καλόν εἶναι νά τήν ἀναρτήσουμε κι ἐδῶ.
Ἀπό ὅποιους ψάλτες, λοιπόν, ἁγιορεῖτες ἄς ὑποδείξουμε ἠχογραφήσεις αὐτοῦ τοῦ ἰδιαίτερου ἀπολυτικίου.


 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#2

Ὑπάρχει στό Ψαλτολόγιο ἠχογράφηση τοῦ ἀπολυτικίου τοῦ ῾Οσίου ᾿Αθανασίου τοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ῎Αθῳ (5 Ἰουλίου) ἀπό τόν μακαριστό Διακο-Διονύσιο Φιρφιρῆ καί ἀπό Δανιηλαίους νομίζω. Ψάχνω τήν σύντομη ἐκτέλεση, ὄχι τήν ἀργή, πού κι αὐτή ὑπάρχει καί καλόν εἶναι νά τήν ἀναρτήσουμε κι ἐδῶ.
Ἀπό ὅποιους ψάλτες, λοιπόν, ἁγιορεῖτες ἄς ὑποδείξουμε ἠχογραφήσεις αὐτοῦ τοῦ ἰδιαίτερου ἀπολυτικίου.Ο Διακο-Διονύσης ψάλλει εδώ το εν λόγω Απολυτίκιον από τον πρώτο δίσκο που επιμελήθηκε ο Άρχων Πρωτοψάλτης Λυκούργος Αγγελόπουλος.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3

Εὐχαριστῶ Δημήτρη!
Στήν ἀργή ἐκτέλεση ἐδῶ. Καταχώρηση ἀπό Λάμπρο Λιασῆ, ἰατρό, σέ ἀπόδοση π. Δανιήλ Δανιηλίδη και π. Δαμασκηνοῦ νῦν Νεοσκητιώτη. Ἐπίσης ἀπό τούς Δανιηλαίους καί τίς Ηχογραφήσεις της μουσικολόγου Laura Bolton στό συνημμένο ἀρχεῖο.

Πρέπει νά ὑπάρχει καί ἀπό ἄλλους στήν σύντομη ἐκδοχή.


 

Attachments

Last edited:
Top