᾿Αρχαῖες ὀπισθάμβωνες εὐχές (Πρωτοπρ. Θεμιστοκλέους Στ. Χριστοδούλου, Δρ. Θ.)

Γεράσιμος

Παλαιὸ μέλος
#1
Μία πολὺ ἀξιόλογη συλογὴ 114 ὀπισθαμβώνων εὐχῶν κυκλοφορήθηκε πρὸ ἡμερῶν ἀπὸ τὸν π. Θεμιστοκὴ Χριστοδούλου ("ΟΠΙΣΘΑΜΒΩΝΕΣ ΕΥΧΑΙ", ἐκδ. ΟΜΟΛΟΓΙΑ). Οἱ εὐχὲς καλύπτουν μεγάλο φάσμα κινητῶν καὶ ἀκινήτων ἑορτῶν, ἐν ᾧ ὑπάρχουν καὶ γενικὲς καὶ εἰδικὲς εὐχὲς σὲ μνῆμες Ἁγίων, ὅπως καὶ εὐχὲς γιὰ τὰ Σἀββατα ἢ τὶς Κυριακές.
Παραπέμπει, μάλιστα, καὶ σὲ μία ἔκδοση τοῦ 1997 ("ΟΠΙΣΘΑΜΒΩΝΟΙ ΕΥΧΑΙ") τῆς Ἱ.Μ.Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Ἔλαβα κι ἐγώ τό νέο περισπούδαστο πόνημα τοῦ αἰδεσιμολογιωτάτου διδάκτορος καί ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ π. Θεμιστοκλέους Χριστοδούλου, καρπόν πολυετοῦς μελέτης καί ἐρεύνης τῶν χειρογράφων λειτουργικῶν κωδίκων καί τόν εὐχαριστοῦμε θερμά.
Τό ἔργο αὐτό ἔρχεται νά ἀναδείξει μιά ἄγνωστη πτυχή τῆς χειρογράφου λειτουργικῆς μας παραδόσεως καί καθίσταται πρωτοποριακό. Γιά κάθε εὐχή ὑπάρχουν παραπομπές τῶν πηγῶν καί σημειώσεις.
http://www.orthmad.gr/en/node/1395
http://www.saiti.gr/product.php?products_id=1616


 
Top