᾿Αρχαῖες ὀπισθάμβωνες εὐχές (Πρωτοπρ. Θεμιστοκλέους Στ. Χριστοδούλου, Δρ. Θ. & Ἄλλων)

Γεράσιμος

Παλαιὸ μέλος
Μία πολὺ ἀξιόλογη συλογὴ 114 ὀπισθαμβώνων εὐχῶν κυκλοφορήθηκε πρὸ ἡμερῶν ἀπὸ τὸν π. Θεμιστοκὴ Χριστοδούλου ("ΟΠΙΣΘΑΜΒΩΝΕΣ ΕΥΧΑΙ", ἐκδ. ΟΜΟΛΟΓΙΑ). Οἱ εὐχὲς καλύπτουν μεγάλο φάσμα κινητῶν καὶ ἀκινήτων ἑορτῶν, ἐν ᾧ ὑπάρχουν καὶ γενικὲς καὶ εἰδικὲς εὐχὲς σὲ μνῆμες Ἁγίων, ὅπως καὶ εὐχὲς γιὰ τὰ Σἀββατα ἢ τὶς Κυριακές.
Παραπέμπει, μάλιστα, καὶ σὲ μία ἔκδοση τοῦ 1997 ("ΟΠΙΣΘΑΜΒΩΝΟΙ ΕΥΧΑΙ") τῆς Ἱ.Μ.Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Ἔλαβα κι ἐγώ τό νέο περισπούδαστο πόνημα τοῦ αἰδεσιμολογιωτάτου διδάκτορος καί ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ π. Θεμιστοκλέους Χριστοδούλου, καρπόν πολυετοῦς μελέτης καί ἐρεύνης τῶν χειρογράφων λειτουργικῶν κωδίκων καί τόν εὐχαριστοῦμε θερμά.
Τό ἔργο αὐτό ἔρχεται νά ἀναδείξει μιά ἄγνωστη πτυχή τῆς χειρογράφου λειτουργικῆς μας παραδόσεως καί καθίσταται πρωτοποριακό. Γιά κάθε εὐχή ὑπάρχουν παραπομπές τῶν πηγῶν καί σημειώσεις.
http://www.orthmad.gr/en/node/1395
http://www.saiti.gr/product.php?products_id=1616


 
Καλησπέρα και χρόνια πολλά με υγεία και αγάπη. Θα ήταν δυνατόν να παραθέσει κάποιος την ευχή 67 του συγκεκριμένου βιβλίου όπου αρχίζει (Πάσχα, Πάσχα... ) ; Είναι για την εορτή της αποδόσεως του Πάσχα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων!! Χριστός ανέστη
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Κατ᾿ ἀρχάς συμπλήρωσα στόν τίτλο «καί Ἄλλων» γιατί τώρα εἶδα ὅτι ὁ @MTheodorakis ἔχει ἐπισυνάψει καί ἀπό ἄλλες ἐκδοσεις ἀρχαῖες ὀπισθάμβωνες εὐχές.
@Zacharias Kostalas δημιούργησε ἔνα θέμα σήμερα [Ύμνος πριν την απόλυση (απόδοση του Πάσχα)] ἡμέρα πού χαρακτηρίζεται ὡς «Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα», χαρακτηρισμός πού εἶναι προβληματικός, ὅπως ἔχει γραφεῖ ἀλλοῦ.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά με υγεία και αγάπη. Θα ήταν δυνατόν να παραθέσει κάποιος την ευχή 67 του συγκεκριμένου βιβλίου όπου αρχίζει (Πάσχα, Πάσχα... ) ; Είναι για την εορτή της αποδόσεως του Πάσχα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων!! Χριστός ανέστη
Ἀγαπητέ, ἡ ὑπ᾿ ἀριθμ. 67 ὀπισθάμβωνος εὐχή τοῦ ἔργου τοῦ π. Θ. Χριστοδούλου δέν εἶναι για την εορτή της αποδόσεως του Πάσχα. Ἐπιγράφεται «Ἑτέρα εὐχὴ ὀπισθάμβωνος τῇ Δευτέρᾳ τοῦ Πάσχα ἤ τῇ Τρίτῃ τοῦ Πάσχα». Γιατί ἐπελέγη σήμερον, αὐτό δέν δύναμαι νά τό ἐρευνήσω ἤ νά τό σχολιάσω...
Στό ἔργο τοῦ π. Θ. Χριστοδούλου ἀπό τήν Μεσοπεντηκοστή πᾶμε στή Ἀνάληψη, πού σημαίνει ὅτι δέν ὑπῆρχε γι᾿ αὐτή τήν ἡμέρα ἡ διάσταση πού τῆς δόθηκε μεταγενέστερα καί ἀκόμη πολύ νεώτερα... , ἀλλά ἦταν ἡ ἀπόδοση τῶν πασχαλίων ὕμνων μέ πρῶτο τό «Χριστός ἀνέστη...», τῶν ἀναστασίμων τοῦ πλ. α΄, μαζί μέ τήν ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τοῦ Τυφλοῦ, ὅπως φαίνεται στό Πεντηκοστάριον εἰς τήν α΄ διάταξιν.
Αὐτά ἔχουν σχολιασθεῖ στά ἀνάλογα θέματα, δέν εἶναι ἐδῶ τό θέμα, ἁπλᾶ μοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία αὐτοῦ τοῦ σχολίου, πού δείχνει τό νεώτερον τῆς «ἑορτῆς» «Ἀπόδοσις τοῦ Πάσχα», χωρίς προσωπικῶς νά μήν ἀποδέχομαι τήν β΄ διατάξιν τῶν Πατριαρχικῶν Τυπικῶν, ἄνευ βέβαια τῶν «γραφικῶν» ἐπεκτάσεων ἀπό ἐνίους... καί τήν ὁσημέραι καθιερωθεῖσαν ἐνιαχοῦ «ἀγρυπνίαν» ...
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ἀρχικὴ τυπικὴ διάταξη ἀπόδοσης τοῦ «Χριστὸς ἀνέστη».
 

Attachments

  • Ἀπόδοσις τοῦ «Χριστὸς ἀνέστη».docx
    21.2 KB · Views: 27
Top