᾿Απόστολος Παπαδόπουλος, Πρωτοψάλτης Μητροπόλεως ᾿Αθηνῶν

ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Φωτορεπόρτερ - Οπερατέρ Films Producer

Απόστολος Παπαδόπουλος, Πρωτοψάλτης Μητροπόλεως ᾿Αθηνῶν.
Ιερός Ναός Άγιου Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
26/01/2014 Ήχος πλ Β.

Α Θ΄ ΕΩΘΙΝΟΝ - Ως επεσχάτων των χρόνων ...(ήχος πλάγιος του πρώτου)
Β Αποστολικό ανάγνωσμα ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (Ζακχαίου) Προς Τιμόθεον Α΄Επιστολή Παύλου (δ΄ 9-15)
Γ Χερουβικός Ύμνος

 
Last edited by a moderator:

erotafios

Νέο μέλος
Ηγεμονικος ,άρχοντας. Μπορεί να μην έχει το πάθος και τις δυνατότητες του μυθικού προκατόχου του αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα αδυναμία.
Αυστηρή ερμηνεία μέσω μιας κλασικής και ίσως ψυχρής επεξεργασίας της παρτιτούρας.
Συγκεραζει την δυνατοτητα και την ευελιξία στην απόδοση των μικροδιαστηματων ,την άψογη τήρηση της τονικότητας του μέλους ,την ποιητικοτητα του κειμένου με την δωρικοτητα και την ακρίβεια σε έναν αρρενωπό ρυθμό που δίνει μια ανώτερη ποιότητα στο μέλος.
 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Φωτορεπόρτερ - Οπερατέρ Films Producer
21. ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος γʹ. Ἑωθινὸν Ϛʹ
Δόξα τῶν πατέρων· «Τῶν νομικῶν διδαγμάτων».
21/12/2014 Η Ακολουθία του όρθρου και τις θειας λειτουργίας,Ιερός ναός του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
ΝΕΡΙΤ Δημόσια Τηλεόραση.
Απόστολος Παπαδόπουλος, Πρωτοψάλτης Μητροπόλεως ᾿Αθηνῶν 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Φωτορεπόρτερ - Οπερατέρ Films ProducerΚαταβασίαι διπλαῖ· «Χριστὸς γεννᾶται» καί· «Ἔσωσε λαόν». 'Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα

Καταβασίαι διπλαῖ· «Χριστὸς γεννᾶται» καί· «Ἔσωσε λαόν».
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν
κανόνων μετὰ τῶν μεγαλυναρίων

Απόστολος Παπαδόπουλος, Πρωτοψάλτης Μητροπόλεως ᾿Αθηνῶν τοῦ δὲ ἀριστεροῦ XΟΡΟΥ ὁ λαμπαδάριος ᾿Αλέξιος Κατσαρός.

25. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ
ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
25/12/2014 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Από Ιερό Ναό Διονυσίου Αρεοπαγίτου. ΝΕΡΙΤ δημόσια τηλεόραση.
 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Παλαιό Μέλος
https://www.youtube.com/watch?v=RMx8LS_BlgU

Τὴν ὑψηλόφρονα γνώμην τῶν κακίστων Φαρισαίων ὁ πάντων Κύριος παραβολικῶς ἐκφεύγειν ταύτην ἐδίδαξε καὶ μὴ ὑψηλοφρονεῖν, παρ' ὃ δεῖ φρονεῖν, πάντας ἐπαίδευσεν ὑπογραμμὸς καὶ τύπος ὁ αὐτὸς γενόμενος, μέχρι Σταυροῦ καὶ θανάτου, ἑαυτὸν ἐκένωσεν. Εὐχαριστοῦντες οὖν σὺν τῷ Τελώνῃ εἴπωμεν, ὁ παθὼν ὑπὲρ ἡμῶν καὶ ἀπαθής διαμείνας Θεὸς τῶν παθῶν ἡμᾶς ῥῦσαι, καὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
 
Top