Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαχνίαν

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
«Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαχνίαν ... κινδύνου ῥῦσαι ἡμᾶς, μόνη ἁγνὴ εὐλογημένη»

(πάπυρος Rylands 470 μέσα δ' αἰ.).


«Ὑπὸ τὴν εὐσπλαχνίαν ... κινδύνων ῥῦσαι ἡμᾶς, μόνη ἁγνὴ εὐλογημένη»

(χφ. Erlangen A 2 ὡρολόγιο τοῦ ἔτους 1025 φ. 47r).


«Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαχνίαν ... κινδύνων ῥῦσαι ἡμᾶς, μόνη ἁγνὴ εὐλογημένη»

(χφφ. Βατοπαιδίου 1248 ὡρολόγιο τοῦ ἔτους 1077 φ. 34v, Σινὰ 784 παρακλητικὴ ιβ’ αἰ. φ. 43r, χφφ. ὡρολόγια Σινὰ 869 ιβ’ αἰ. φ. 64r, 897 ιδ’ αἰ. φ. 96v, 868 ιδ’-ιε’ αἰ. φ. 119v).
 
Top