Ὄρθρος & Θ.Λειτουργία Κυριακῆς 15-08-2010 (Κοίμησις Θεοτόκου)

vasilis

Πέτρου Βασίλειος
#1
Αν κάποιος μπορεί βοηθήσει θα τον ευγνωμονώ. θα ήθελα το κείμενο του εσπερινού και του όρθρου της κοιμησεως της θεοτόκου οχι μουσικό κείμενο, σκέτο το βιβλίο από το οποίο διαβάζουμε στο αναλόγιο.
 

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#2
Αν κάποιος μπορεί βοηθήσει θα τον ευγνωμονώ. θα ήθελα το κείμενο του εσπερινού και του όρθρου της κοιμησεως της θεοτόκου οχι μουσικό κείμενο, σκέτο το βιβλίο από το οποίο διαβάζουμε στο αναλόγιο.
κ.Πέτρου!
Εδώ υπάρχουν τα πάντα
http://www.analogion.net/glt/
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4

Πιστεύω ὅτι ὁ Βασίλης θέλει τά κείμενα μέ τήν φετινή συμπλοκή καί τῶν ἀναστασίμων.

Ἄς κάνει ὑπομονή. Μέσα στήν ἑβδομάδα θά ἀνέβει ὡς συνήθως ὁ ὄρθρος. Ὅσο γιά τά τοῦ ἑσπερινοῦ μπορεῖ νά βρεθεῖ κανείς...

Σημειωτέον, ὅτι ὁ ὄρθρος τῆς Κοιμήσεως ὑπάρχει ἐδῶ, σταθερά, ὅταν ἡ ἑορτή δέν συμπίπτει ἡμέρα Κυριακή, ὅπως ἐξηγῶ ἐκεῖ καί κάνω ἀναφορά γιά φέτος.

 
Last edited:

nektar

νεοαρχάριος
#6
Ἀποστέλλεται συνημμένως ἔγγραφον περιέχον συνήθη Ἀκολουθίαν Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας. Μορφοποίησις καὶ διασκευὴ Συναξαρίου ὑπὸ π.Θ.Α., ἱστολόγιον «Περὶ Ψυχῆς». Μορφὴ ἀρχείου pdf διὰ τὴν ἐξασφάλισι τῆς μορφοποιήσεως. Ἔτι δὲ καὶ μορφοποιηθεῖσα ἀκολουθία μεγάλου Ἑσπερινοῦ.

Ἀνήμερα τῆς Παναγίας ἐκοιμήθησαν: ὁ Ὅσιος καὶ θεοφόρος πατὴρ ἡμῶν Γεράσιμος ὁ ἐν Κεφαλληνίᾳ (+1579) [πληροφορίες ἐδῶ κι ἐδῶ] καθὼς καὶ ὁ Γέρων Ἰωσὴφ Ἡσυχαστής (+1959). Τὴν εὐχούλα ντως νἄχωμενε.
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7

Ἀγαπητέ Νεκτάριε,
Μή νομίζεις ὅτι τό thanks πάει σέ ὅλα ὅσα προβλέπεις (π.χ. μεγαλυνάριο μετά τό «Καὶ ὧν ἔκαστος...») ἀλλά γιά τόν κόπο σου καί τά συμπληρωματικά πού ἐφευρίσκεις καί γράφεις κάθε φορά σέ σχέση μέ τήν ἡμέρα. Ἤθελα νἄξερα τί χρειάζεται τό μεγαλυνάριο εἰδικά αὐτή τήν ἡμέρα; Δέν εἶναι τό ἴδιο τό μεγαλυνάριον τῆς θ΄ ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστι;

Ὁ ὄρθρος ἔχει ἀναρτηθεῖ κι ἐδῶ («κλεψιμέϊκος» βέβαια —καί δέν κάνει—).

Νά εἶσαι καλά πάντως καί ἡ Παναγία νά σέ σκεπάζει πάντα!

ΥΓ. Λέτε, ἐπειδή τό «Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν σε, τὴν μόνην Θεοτόκον» εἶναι τό ἴδιο μέ τήν γ΄ στάση τῶν ἐγκωμίων, νά πεῖ κανείς τό μεγαλυνάριο τῆς λειτουργίας σέ γ΄ ἦχο, ἀφοῦ μελοποιήσει καί τόν εἱρμό «Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι…», μιᾶς καί εἶναι ὁ ἦχος τῆς Κυριακῆς;

 
Last edited:
#9
δεν έχει κ την ενάτη του γ ήχου πριν της παναγίας?
Tα Δίπτυχα γράφουν:

"ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οι ειρμοί "Πεποικιλμένη..." και είτα εις τα μεγαλυνάρια της εορτής η θ΄ ωδή των κανόνων αυτής, ως εν τω Μηναίω, και ο ειρμός "Αι γενεαί πάσαι... Νενίκηνται της φύσεως..."
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#11

Ἐπιτέλους καί στούς δυό σας!

«Νικητὴς τροπαιοῦχος κατὰ θανάτου ἀνεδείχθη» ποιός; «ὁ θάνατος»; καί πῶς ὁ νικητής εἶναι καί «δεδοικὼς»; Καί ποιό εἶναι τό ὑποκείμενο τοῦ ρήματος;

«Νικητὴς τροπαιοῦχος κατὰ θανάτου ἀνεδείχθη, ὁ δεδυκὼς (τόν) θάνατον· παθητὴν σάρκα γὰρ ἐμψυχωμένην λαβών καὶ συμπλακεὶς τῷ τυράννῳ, πάντας συνανέστησεν.

Δεῖτε ἐδῶ καί Παρακλητική Ἀ. Δ..


 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#12
Και η μικρή «Οκτώηχος» της ΑΔ (επιμέλεια του π. Κ.Παπαγιάννη), που χρησιμοποιούμε στο αναλόγιο, αντί της Παρακλητικής, το έχει διορθωμένο. Χθες το πρόσεξα για πρώτη φορά, την ώρα που το έλεγα, και παρά λίγο να μπερδέψω τα λόγια μου.
 
Top