Ὄρθρος & Θ.Λειτουργία Κυριακῆς πρὸ τῆς Ὑψώσεως 12-09-2010

Κων/νος Βαγενάς

Κωνσταντίνος
Ο Όρθρος της ερχομένης Κυριακής, Κυριακής προ της Υψώσεως, κατά την οποία συμπίπτει η απόδοση της εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου. Επίσης είναι η μνήμη των Μητροπολιτών εθνομαρτύρων καί των συν αυτοίς αναιρεθέντων μαρτύρων κατά τη μικρασιατική καταστροφή (1922).

Βλ. εδώ, απ' όπου και το Συναξάρι.

Υπάρχει μια δυσκολία στην θ΄ σχετικά με τους ειρμούς των Κανόνων της εορτής, αν λέγονται ή όχι, κι αν λέγεται μόνο ο ένας του α΄ Κανόνα (καταλιμπανομένου του Αναστάσιμου Κανόνα) ή και οι δύο.
Τα Δίπτυχα δεν το ξεκαθαρίζουν για την θ΄, αλλά στους Κανόνες πριν λένε της Εορτής χωρίς τους ειρμούς. Οπότε επέλεξα να βάλω τον ειρμό μόνον του α΄ αφού καταλιμπάνεται ο Αναστάσιμος. Το ΗΟΠ θέλει και τους δύο, συμβαδίζοντας μάλλον με το σκεπτικό του ΤΜΕ που στην πραγματικότητα μεταφέρει αυτούσια την θ΄ από την κύρια ημέρα της εορτής.
 

Attachments

  • Όρθρος Κυριακής 12-9-10 ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ-ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.doc
    115.5 KB · Views: 162

nektar

νεοαρχάριος
Ἀποστέλλεται συνημμένως ἔγγραφον περιέχον συνήθη Ἀκολουθίαν Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας. Μορφοποίησις καὶ διασκευὴ Συναξαρίου ὑπὸ π.Θ.Α., ἱστολόγιον «Περὶ Ψυχῆς».

Ἐπίσης, πατερικοὶ λόγοι τῶν ἑκατέρωθεν Ἑορτῶν:
* Γρηγόριος Παλαμᾶς - Λόγος εἰς τὸν Τίμιον καὶ Ζωοποιὸν Σταυρόν
* Ἰωάννης Δαμασκηνός - Εἰς τὴν γέννησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (νεοελληνικὴ ἀπόδοση)
* Ἀναζήτησις καὶ Εὕρεσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
* Ἰωάννης Χρυσόστομος - Εἰς τὴν Ὕψωσιν τοῦ τιμίου Σταυροῦ

Συνημμένως δέ, προεορτίως τοῦ Σταυροῦ, μία ὀπτικοποιημένη διήγησις (Ματθ. ια´ 29-30).

* * *​

Ἐκτὸς τῆς Ἀκολουθίας γιὰ τὸν Ἱερομάρτυρα Χρυσόστομο Σμύρνης, τοῦ μακαριστοῦ Πατρῶν Νικοδήμου Βαλληνδρᾶ, Ἀκολουθία μετὰ παρακλήσεως & οἴκων κδ´ ἐποίησε καὶ ἡ ὁσιολογιωτάτη Ἰσιδώρα Μοναχή, Ἡγουμένη τῆς Ἱ.Μ. Ἁγ.Ἱεροθέου Μεγάρων.

Περὶ τοῦ Ἱερομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης, ὁλοκληροῦται ὑπὸ τοῦ ὁσιολογιωτάτου π. Μαξίμου Νικολοπούλου, Ἰβηρίτου, μοναδικὴ σὲ πρωτοτυπία καὶ ἔρευνα συγγραφὴ γιὰ τὸν Βίον καὶ τὸ Μαρτύριον, μὲ πληθὺ συγκλονιστικῶν ἀνακαλύψεων καὶ ἀποκαλύψεων.

* * *​

Ἀνάρτησις ἀφιερωμένη στὴν μνήμη τοῦ προπάππου μου, Γρηγορίου, γεννηθέντος ἐν Ῥεθύμνῃ (1866) & δολοφονηθέντος ἀγρίως ἔν τινι «τάγματι ἐργασίας» ἐν Ἀνατολίᾳ (1922). Σχετικῶς, ἐδῶ κι ἐδῶ.

Ὑπενθυμίζεται παρεμπιπτόντως μία νέα διαδικασία ὁμαδικῆς καταφορτώσεως εἰκονοσελίδων, ἐδῶ.
 

Attachments

  • 2010-09-12_kyriakh_pro_ypswsews.pdf
    278.5 KB · Views: 106
  • carrying_your_cross_powerpoint.zip
    1.3 MB · Views: 32
Top