Ὄρθρος & Θ.Λειτουργία Κυριακῆς ΙΓ´ Ματθαίου 22-08-2010

nektar

νεοαρχάριος
Ἀποστέλλεται συνημμένως ἔγγραφον περιέχον συνήθη Ἀκολουθίαν Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας. Μορφοποίησις καὶ διασκευὴ Συναξαρίου ὑπὸ π.Θ.Α., ἱστολόγιον «Περὶ Ψυχῆς».

Ἔτι δὲ καὶ Ἀκολουθία-Παράκλησις εἰς κατάπαυσιν ἐμπρησμῶν, καθὼς καὶ Ἀκολουθία Εὐλογίας Φανουρόπιττας, πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγ.Φανουρίου (27 Αὐγούστου), συχνάκις δὲ τιθεμένης ἐρωτήσεως ὑπὸ πολλῶν -κυρίως τῶν λαμβανουσῶν περισσείαν ἀντιδώρου διὰ τὰς τάχα καὶ ἀσθενούσας ἐν γειτονίᾳ- περὶ τοῦ μεμπτοῦ τοῦ διανέμειν τε καὶ φαγεῖν φανουρόπιτταν ἢ τσουρέκιόν τι, ποιηθέντων μετὰ ὠῶν καὶ βουτύρου, ἐὰν συμπέσῃ νηστεία...
 

Attachments

 • 2010-08-22_kyriakh_ig_mat8aioy.pdf
  266.1 KB · Views: 126
 • eyxai_eis_katapaysin_emprhsmwn.doc
  39 KB · Views: 40
 • paraklhsis_eis_katapaysin_emprhsmwn.pdf
  137.5 KB · Views: 41
 • eyxai_eis_plakoynta_agioy_fanoyrioy.doc
  50 KB · Views: 58

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
α) Θερμές ευχαριστίες στον αγαπητό Νεκτάριο για τον κόπο του.
β) Ο κανών για κίνδυνο πυρκαϊάς είναι κατά βάσιν ο κανών προς την Σκέπην της Θεοτόκου με μόνο ένα ειδικό τροπάριο και αντικατάσταση ορισμένων ειδικών ύμνων από εκείνους της κοινής παρακλήσεως. Στο Θεοτοκάριο του μακαρίτου π. Γερασίμου είχα δει ειδικό κανόνα για τέτοιο θέμα, δεν θυμάμαι όμως να ήταν αυτός...:confused:
γ) Προσοχή διότι οι κληρονόμοι των πνευματικών δικαιωμάτων του μακαριστού υμνογράφου είναι κάπως "στριφνοί".
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
β) Ο κανών για κίνδυνο πυρκαϊάς είναι κατά βάσιν ο κανών προς την Σκέπην της Θεοτόκου με μόνο ένα ειδικό τροπάριο και αντικατάσταση ορισμένων ειδικών ύμνων από εκείνους της κοινής παρακλήσεως. Στο Θεοτοκάριο του μακαρίτου π. Γερασίμου είχα δει ειδικό κανόνα για τέτοιο θέμα, δεν θυμάμαι όμως να ήταν αυτός...:confused:
Δέν εἶναι αὐτός κι ἀλήθεια λές!!!

Νεκτάριε· ἡ παραπομπή βλ. Θεοτοκάριον Γερασίμου σελ. 334, εἶναι λάθος. Ὁ κανών ἐκεῖ ἔχει ἀκροστιχίδα «Βρέμοντος πυρὸς τὴν ρύμην παῦσον Κόρη». Αὐτός ὁ κανών ἀπό ποῦ εἶναι; Βλέπω Σκέπη, Βλαχερνῶν, καύσωνες καί ἐμπρησμούς· ὅλα μαζί!

Τά ἄλλα δέν τά σχολιάζω.

Πάντως ποτέ δέν γίνεται «Φανουρόπιττα» «μετὰ ῶν καὶ βουτύρου».


 
Top