Ὄρθρος & Θ.Λειτουργία Κυριακῆς Δ´ Λουκᾶ 17-10-2010

nektar

νεοαρχάριος
#1
Ἀναρτᾶται ἔγγραφον (doc & pdf) περιέχον συνήθη Ἀκολουθίαν Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς.

Ἡ Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἔλαβε χώρα στὴ Νίκαια τὸ 787, ἐπὶ βασιλέως Κωνσταντίνου Ϛ´ καὶ τῆς μητέρας του Εἰρήνης τῆς Ἀθηναίας, ἐπὶ Ἀδριανοῦ Πάπα Ῥώμης, Ταρασίου Κωνσταντινουπόλεως, Πολιτιανοῦ Ἀλεξανδρείας, Θεοδωρήτου Ἀντιοχείας καὶ Ἠλία Ἱεροσολύμων. Συνολικὰ οἱ Πατέρες ποὺ ἔλαβαν μέρος στὴ Σύνοδο αὐτὴ ἦσαν 365 καὶ ἀναθεμάτισαν τὴν αἵρεση τῶν εἰκονομάχων. Διατύπωσαν, ὅτι ἡ τιμὴ καὶ ἡ προσκύνησις τῆς Εἰκόνας διαβαίνει στὸ πρωτότυπο (δηλαδὴ στὸν εἰκονιζόμενο Ἅγιο) καὶ ὄχι στὰ καθ᾿ αὐτὸ ξύλο καὶ χρῶμα τῆς εἰκόνας.

σχετικὰ μουσικὰ κείμενα καὶ ἀκούσματα ἐδῶ.

ἀπὸ τὸν ἱστοχῶρο www.nektarios.gr σχετικὸ ἀφιέρωμα: Ἱεροὶ Κανόνες (Οἰκουμενικῶν & Τοπικῶν Συνόδων).
 

Attachments

Last edited:

Βεροιεύς

Παλαιό Μέλος
#3
Ο nectar στις καταβασίες στην Ε' Ωδή έχει "σωτηρίαν βραβεύοντα",ενώ ο Κων/νος Βαγενάς έχει "σωτηρίαν βραβεύουσα".Ποιό είναι το σωστό;
Κάπου πρέπει να έχει ειπωθεί.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Ο nectar στις καταβασίες στην Ε' Ωδή έχει "σωτηρίαν βραβεύοντα",ενώ ο Κων/νος Βαγενάς έχει "σωτηρίαν βραβεύουσα".Ποιό είναι το σωστό;
Κάπου πρέπει να έχει ειπωθεί.
 
Top