Ὁ στερεώσας λόγῳ... ειρμός γ΄ ωδής πλ. δ΄ ήχου

#1
την ερχομένη Κυριακή στον κανόνα, διαβάζω

Τοῦ ἁγίου. ᾨδὴ γ´.
Ἦχος πλ. δ´. Ὁ στερεώσας λόγῳ.

υπάρχει κάπου ο ειρμός; ευχαριστώ εκ των προτέρων.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Last edited:

Κοσμάς Ν.

β' ψάλτης Ι.Ν.Αγίας Σκέπης Παπάγου
#3
την ερχομένη Κυριακή στον κανόνα, διαβάζω

Τοῦ ἁγίου. ᾨδὴ γ´.
Ἦχος πλ. δ´. Ὁ στερεώσας λόγῳ.

υπάρχει κάπου ο ειρμός; ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Γειά σου Γιώργο!
Στο σύντομο ειρμολόγιο του Πέτρου Βυζαντίου, σ.129, υπάρχει ένας ειρμός ως εξής: " Ὁ στερεώσας ἐν τῇ χειρί σου λόγε θεοῦ τοὺς οὐρανούς.." Αλλά ο ειρμός που λες είναι αυτός: «Ο στερεώσας λόγω τους ουρανούς, καί τήν γήν εδράσας επί υδάτων
πολλών, στερέωσόν με πρός ύμνoν, καί δοξολογίαν σου Κύριε».
 
Last edited:

antonios

Αετόπουλος Αντώνιος
#6
Το κείμενο στο Ειρμολόγιο του Ευστρατιάδου σελ. 296 (άρα ο Coislin 220 209v και Λαύρας Β32 272r (τα φύλλα αναφέρονται στην αρχή της α΄ ωδής)) ποίημα Γερμανού Πατριάρχου Κων/πόλεως.

Το μουσικό στο Ειρμολόγιο του Παπαχρήστου σελ.166 ο αργός και 364 ο σύντομος*.

Επίσης στον Grottaferrata Εγ ΙΙ 255v και στον Λειμώνος 262 141r (αλλά λίγο δύσκολο να ψάλλεις αυτά στην εκκλησία)

Ὁ στερεώσας λόγῳ τοὺς οὐρανοὺς
καὶ τὴν γῆν ἑδράσας ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν
στερέωσόν με πρὸς ὕμνον
καὶ δοξολογίαν σου, Κύριε.

* Ο Παπαχρήστος δίνει και άλλον ειρμό. Αυτός εκεί είναι σχεδόν όπως αναρτήθηκε.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#8
Έκανα μια πρόχειρη απομαγνητοφώνηση -μεταφορά απο αυτόν που υπάρχει στο ακουστικό δείγμα στα ελληνικά λειτουργικά κείμενα .
Δεν ειδα του μακαρίτη .
Ακόμα .
Αν είναι απο κει το ηχητικό ,ναι .
Συγχαρητήρια κι εὐχαριστοῦμε γιά τήν προηγούμενη καταγραφή.
Δυστυχῶς ὁ π. Λέων καταγράφει ἐσφαλμένως τόν εἱρμό (καί ἐσφαλμένως τόν ψάλλει ὁ κ. Κονταξῆς), ἐνῶ δέν εἶναι ἔτσι, ὅπως φαίνεται καί στήν ἴδια ἱστοσελίδα στίς 2 Σεπτεμβρίου καί 24 Ἰανουαρίου.

 

antonios

Αετόπουλος Αντώνιος
#9
Συγχαρητήρια κι εὐχαριστοῦμε γιά τήν προηγούμενη καταγραφή.
Δυστυχῶς ὁ π. Λέων καταγράφει ἐσφαλμένως τόν εἱρμό (καί ἐσφαλμένως τόν ψάλλει ὁ κ. Κονταξῆς), ἐνῶ δέν εἶναι ἔτσι, ὅπως φαίνεται καί στήν ἴδια ἱστοσελίδα στίς 2 Σεπτεμβρίου καί 24 Ἰανουαρίου.

Και ο Παπαχρήστος, πάντως, έχει ως βασική καταγραφή την "εσφαλμένη", και ως σημείωση και παράλληλη μελοποίηση την "ορθή". Από εκεί το έψαλλε, προφανώς, ο συνάδελφος. Τα εισαγωγικά για την περίπτωση που βρίσκεται και η άλλη γραφή κάπου.
 

antonios

Αετόπουλος Αντώνιος
#13
Τυφλός ἦταν......τῆς δοξολογίας;

Ζητώ συγγνώμη. Επειδή υπάρχει και μια άλλη διαφορά που είχα παρατηρήσει: "καὶ τὴν γῆν ἐπὶ ὑδάτων ἑδράσας πολλῶν" αντί για "καὶ τὴν γῆν ἑδράσας ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν" νόμιζα πως η αναφορά ήταν για εκεί. Το άλλο, που δεν είχα παρατηρήσει, είναι προφανώς λάθος που όμως έχει όντως έτσι ο Παπαχρήστος.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#16
Επειδή το γράφει έτσι ο Παπαχρήστος το είπα. Κάπου θα το είδε. Σε ό, τι είδα εγώ είναι αλλιώς. Όπως τον παρέθεσα.
Ζητώ συγγνώμη. Επειδή υπάρχει και μια άλλη διαφορά που είχα παρατηρήσει: "καὶ τὴν γῆν ἐπὶ ὑδάτων ἑδράσας πολλῶν" αντί για "καὶ τὴν γῆν ἑδράσας ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν" νόμιζα πως η αναφορά ήταν για εκεί. Το άλλο, που δεν είχα παρατηρήσει, είναι προφανώς λάθος που όμως έχει όντως έτσι ο Παπαχρήστος.
Τελικά μέ πολλαπλή ἀναζήτηση τόν βλέπω στόν κανόνα τοῦ Σαββάτου (Τῆς Ὀκταήχου τῆς νέας θεῖον τέλος. Πόνοι δὲ Ἰωσὴφ.). Δέν ἔχω τώρα τήν Παρακλητική Ἀ. Δ.. Τοῦ «Φωτός» μιά παλιά πού ἔχω στό σπίτι τόν ἔχει ἐντελῶς ἀλλιῶς.
 

antonios

Αετόπουλος Αντώνιος
#17
Στο -μη μουσικό- ειρμολόγιο του Ρηγόπουλου, σελ. 145:
Ὁ στερεώσας λόγῳ τοὺς οὐρανοὺς, καὶ τὴν γῆν ἐπὶ ὑδάτων ἑδράσας πολλῶν, στερέωσόν με πρὸς ὕμνον, καὶ δοξολογίαν σου, Κύριε.

Στην Παρακλητική Βενετίας 1858 (Σπυρίδωνος Ιερομονάχου Ζερβού) :
Ὁ στερεώσας λόγῳ τοὺς οὐρανοὺς, καὶ τὴν γῆν ἐπὶ ὑδάτων ἑδράσας πολλῶν, στερέωσόν με πρὸς ὕμνον, τῆς δοξολογίας σου, Κύριε.

Όλα αυτά καταδεικνύουν την αναγκαιότητα και την έλλειψη μιας κριτικής έκδοσης των λειτουργικών βιβλίων, έργο που μόνο οι Θεολογικές σχολές σε συνεργασία με την Εκκλησία θα μπορούσαν να φέρουν επιτυχώς εις πέρας, και βάσει αυτής μία νέας χρηστικής έκδοσης. Αυτό ως ευχή, ακόμα μια φορά
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#19
Δέν ἔχω τώρα τήν Παρακλητική Ἀ. Δ..
Τήν εἶδα στό Ναό καί τόν ἔχει:
Ὁ στερεώσας λόγῳ τοὺς οὐρανοὺς
καὶ τὴν γῆν ἑδράσας ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν
στερέωσόν με πρὸς ὕμνον
καὶ δοξολογίαν σου, Κύριε.
Συμπληρωματικῶς εἶδα Παρακλητική Ρώμης 1885 (σύνδεσμος καταφορτώσεως στό Ψ)

Paraklitiki Romis 1885.jpg


Σημ. συντ.: Τό θέμα ὑπάρχει μέ ἀνακατεύθυνση > Τυπικόν, Υμνολογία και Ψαλτική Τάξις > Ερμηνευτικά - Ιστορικά Υμνολογίας > Παρακλητική.

 
Top