Ὁ διὰ στύλου πυρὸς (ἦχος α΄)

SINGEORGE

Παλαιό Μέλος
Ὁ διὰ στύλου πυρὸς καὶ νεφέλης, τὸν Ἰσραὴλ ὁδηγήσας Θεός, τὴν θάλασσαν διέρρηξεν, ἅρματα δὲ Φαραὼ ἐκάλυψεν. ᾌσωμεν ᾠδὴν ἐπινίκιον, ὅτι δεδόξασται».

υπάρχει κάπου ο εν λόγω ειρμός σε κείμενο και ηχητικό? Είναι από την γ ωδή του κανόνος του αγίου Ανδρέου.......30 Νοεμβρίου
 

Τσακιτζής

Παλαιό Μέλος
Μέσα στο Ειρμολόγιο του Ιωάννου αλλά και το νεότερο του Παπαχρήστου, υπάρχουν Ειρμοί Κανόνων, που είναι γραμμένοι με ένα τρόπο, ενώ ψάλλονται διαφορετικά ( π. χ. "Ίππον και αναβάτην" "Νεύσει σου πρός γεώδη" κ.λ.π. ). Επίσης υπάρχουν άλλοι, που για να κρατήσουμε το μέτρο το ποιητικό, χάνουμε εντελώς το νόημα του κειμένου ( π. χ. "Τω Παντάνακτος" και άλλοι ). Πιστεύω με την δύναμη του Θεού, κατά την περίοδο του Δωδεκαημέρου ή λίγο μετά απ'αυτήν, να κυκλοφορήσω ένα Ειρμολόγιο που θέλω να πιστεύω, ότι θα εκφράζει όλες τις απόψεις, τόσο από την εκτέλεση, όσο και από την έννοια των κειμένων.
Θα περιέχει :
1) Όλους τους Ειρμούς των Κανόνων, που υπάρχουν σε όλα τα βιβλία της Εκκλησίας ( γύρω στους 700 )
2) Καταβασίες ( Αργές - Σύντομες )
3) Τις Τιμιωτέρες όλων των Ήχων
4) Τις Θ΄ Ωδές των Κανόνων που ψάλλονται όλο το χρόνο με τους στίχους μαζί
5) Προσόμοια ( Αργά - Σύντομα )
6) Προσομοιακά Απολυτίκια
7) Τα Φωταγωγικά των Ήχων, και
8) Τα Τροπάρια των Ωρών της Μ. Τεσσαρακοστής

Πρός το παρόν ανεβάζω τον Ειρμό που ζήτησε ο Φίλος μας :
 

Attachments

  • Ο διά στύλου πυρός - Ειρμοί Κανόνων Α΄.mp3
    2.1 MB · Views: 98

SINGEORGE

Παλαιό Μέλος
Μέσα στο Ειρμολόγιο του Ιωάννου αλλά και το νεότερο του Παπαχρήστου, υπάρχουν Ειρμοί Κανόνων, που είναι γραμμένοι με ένα τρόπο, ενώ ψάλλονται διαφορετικά ( π. χ. "Ίππον και αναβάτην" "Νεύσει σου πρός γεώδη" κ.λ.π. ). Επίσης υπάρχουν άλλοι, που για να κρατήσουμε το μέτρο το ποιητικό, χάνουμε εντελώς το νόημα του κειμένου ( π. χ. "Τω Παντάνακτος" και άλλοι ). Πιστεύω με την δύναμη του Θεού, κατά την περίοδο του Δωδεκαημέρου ή λίγο μετά απ'αυτήν, να κυκλοφορήσω ένα Ειρμολόγιο που θέλω να πιστεύω, ότι θα εκφράζει όλες τις απόψεις, τόσο από την εκτέλεση, όσο και από την έννοια των κειμένων.
Θα περιέχει :
1) Όλους τους Ειρμούς των Κανόνων, που υπάρχουν σε όλα τα βιβλία της Εκκλησίας ( γύρω στους 700 )
2) Καταβασίες ( Αργές - Σύντομες )
3) Τις Τιμιωτέρες όλων των Ήχων
4) Τις Θ΄ Ωδές των Κανόνων που ψάλλονται όλο το χρόνο με τους στίχους μαζί
5) Προσόμοια ( Αργά - Σύντομα )
6) Προσομοιακά Απολυτίκια
7) Τα Φωταγωγικά των Ήχων, και
8) Τα Τροπάρια των Ωρών της Μ. Τεσσαρακοστής

Πρός το παρόν ανεβάζω τον Ειρμό που ζήτησε ο Φίλος μας :

Ευχαριστούμε πολύ κ. Ιωαννίδη..........:)
 
Top