Ὁδοιπορικὸ στὴν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους (ὡριαῖα ἐπεισόδια 4Ε)

nektar

νεοαρχάριος
ἀναρτᾶται ἐνταῦθα λόγῳ τῆς δι᾿ ἐμὲ σημαντικότητος τοῦ 5ου μέρους ἀπὸ 34:19 καὶ ἑξῆς.

1ο μέρος (Βουλευτήρια)

2ο μέρος (Βολιῶτες)

3ο μέρος (Ἀναναῖοι-Σπήλαιο Ὁσίων)

4ο μέρος (Καλύβη Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου-Κατουνάκια)

5ο μέρος (Καλύβη Δανιηλαίων, Κατουνάκια)
 
Last edited by a moderator:
Top