Ἱστορία ἐκκλ. μουσικῆς

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
#1
Μόλις κυκλοφόρησε ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Basilica τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας ἕνα βιβλίο τοῦ π. Nicu Moldoveanu, Istorica muzicii bisericeşti la Romani (Ἱστορία τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς στὴν Ρουμανία).
 
Top