Ἰ. Φουντούλη Λειτουργικὴ Α' καὶ Ε'

#2
Ἰ. Φουντούλη Λειτουργικὴ Α' 1993.
Επεξεργασμένο σε μέγεθος 14 Mb, σε μονή σελίδα, καθαρό και λεπτομερώς ευρετηριασμένο.
  • Οι σελίδες pdf και βιβλίου συμφωνούν ακριβώς
 

Attachments

#3
Ἰ. Φουντούλη Λειτουργικὴ τεῦχος ε’ Ἀκολουθίαι τοῦ νυχθημέρου 1969
Και το τεύχος Ε' (σημειώσεις) επεξεργασμένο και καθαρό.
 

Attachments

#5
Καλύτερη σάρωση.
Ευχαριστώντας έμπρακτα τον αδελφό Μανώλη για τη νέα σάρωση του τεύχους Ε', βάζω κι εγώ το λιθαράκι μου με μια νέα επεξεργασία σε μικρότερο ακόμα μέγεθος.
  • κομμένο ανά σελίδα και καθαρό
  • Οι σελίδες συμφωνούν ακριβώς σε βιβλίο και pdf
  • προστέθηκε εξώφυλλο
  • με λεπτομερέστατο ευρετήριο πλέον
 

Attachments

Top