Ἡ δυτικὴ μουσικὴ στην Κρήτη κατὰ τὴν Βενετοκρατία

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#1
Βρήκα αὐτὸ τὸ ἄρθρο τοῦ N. Gheorghită, Between Byzantium and Venice: Western Music in Crete, Latest Advances in Acoustics and Music: Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on Acoustics and Music: Theory & Applications (AMTA ’12) – Papers given at “G. Enescu” University, Iasi, Romania, June 13-15, 2012 (WSEAS Press, 2012).

Ἔχει ἐνδιαφέροντα στοιχεία ποὺ καὶ παλαιότερα ἔχουμε συζητήσει.
 

Attachments

Top