Ἡ Μουσικὴ τοῦ Παπαδιαμάντη

gr_anastasiou

Παλαιό Μέλος
Ἀπὸ τὴν νέα μας σοδειά, τῶν Ἰλισιωτῶν Ψαλτῶν, ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ κιν/θέατρο ΑΛΕΚΑ τοῦ Δήμου Ζωγράφου τὴν Κυριακὴ 22 Μαΐου 2011. Οἱ "Ἰλισιῶτες Ψάλτες" (ὁ Χορὸς Ψαλτῶν τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς Ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Ἰλισίων) μὲ χοράρχη τὸν Γρηγόριο Ἀναστασίου παρουσίασαν "τὰ τραγούδια τοῦ Θεοῦ", ὑμνογραφήματα τοῦ Ἀλ. Παπαδιαμάντη καὶ ἄλλα ψάλματα συνδεμένα μὲ τὸν βίο του· καὶ γυναικεῖος χορὸς μὲ κορυφαία τὴν Δώρα Καρδαμάκη ἑρμήνευσε τραγούδια "γιὰ τὰ πάθια καὶ τοὺς καημοὺς τοῦ κόσμου", σταχυολογημένα ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ κὺρ-Ἀλεξανδρῆ. Μαζί τους ὡς σολὶστ ἡ τραγουδίστρια Μαρίνα Δακανάληκαὶ παραδοσιακὴ ὀρχήστρα ὑπὸ τὸν Χάρη Παπανικολάου.

Νῦν τὸ ἔαρ ἀνέτειλεν - Ἔγνω βοῦς τὸν κτησάμενον, Τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἀντίπα, Ἐπισκόπου Περγάμου, εἰς τοὺς Αἴνους, στιχηρὰ προσόμοια. Τὰ μὲν γράμματα κυρ-Ἀλεξάνδρου τοῦ Παπαδιαμάντη, τὸ δὲ μέλος τῶν Κολλυβάδων. Ἦχος δ΄ λέγετος.
http://www.youtube.com/watch?v=Ji66pdXb0-w

Εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκον Σου, Προοίμιον τῶν Ἀγρυπνιῶν, τὸ κατὰ παράδοσιν ψαλλόμενο στὴ Σκιάθο. Μέλος παπα-Γιώργη Ρήγα. Ἦχος α΄.
http://www.youtube.com/watch?v=8axXG90odxY

Ἡ κάμινος Σωτήρ, Εἱρμὸς καλοφωνικός, μέλος Ἀρσενίου τοῦ μικροῦ (τέλη ιζ΄ - ἀρχὲς ιη΄ αἰώνα) καὶ ὁμόηχον κράτημα -ἐκ τοῦ Χερουβικοῦ- Γρηγορίου Πρωτοψάλτου τῆς ΜΧΕ (23 Δεκ. 1821).
http://www.youtube.com/watch?v=_fGJfJomqGc

Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην, Δοξαστικὸν τῆς Θ΄ Ὥρας τῶν Θεοφανείων. Μέλος Πέτρου Πελοποννησίου τοῦ Λαμπαδαρίου (+1778) κατ᾿ ἐξήγησιν Γεωργίου Βιολάκη, Πρωτοψάλτου τῆς ΜΧΕ (+1911). Τὸ "κύκνειο ᾆσμα" τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. Ἦχος πλ. α΄.
http://www.youtube.com/watch?v=jlwUDsY5z70

Τὸν ὁμοούσιον Πατρὶ καὶ θείῳ Πνεύματι, Κοντάκιον τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ἀντὶ τοῦ Τῆ Ὑπερμάχῳ ψαλλόμενο κατὰ παράδοσιν στὴν Σκιάθο. Ἦχος πλ. δ΄.
http://www.youtube.com/watch?v=nO-qHanqnNE

Νεκρῶσαι τὸν ἔξω ἐπιποθῶν, Κανὼν Ἱκετήριος εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον τὴν Γοργοεπήκοον. Ποίημα Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. Μέλος τὸ κατὰ παράδοσιν "κολλυβάδικο" τῆς Σκιάθου. Ἦχος πλ. δ΄ τρίφωνος.
http://www.youtube.com/watch?v=4oc2P95IMTI
 
Top