Ἠχόχρωμα Σύρκα πατρὸς καὶ υἱοῦ

  • Thread starter Κωσταντής1
  • Start date
Κ

Κωσταντής1

Guest
Ἀνοίγω αὐτὴν τὴν παράγραφο διότι μοῦ ἔκανε ἐντύπωση, ξεχώρισα τὴν ἠχητικὴ αἴσθηση ποὺ βρίσκεται στὰ βίντεο ἀπὸ τὸν γιὸ Σύρκα, καὶ ἴσως ὀφείλεται στὸν πατέρα του Ἀντώνιο. Ἀναρωτιέμαι ἂν πετυχαινει ὁ γιὸς αὐτὸ τὸ "βελούδινο" ἠχόχρωμα ὡς ἑξῆς. 1) Ἕχει ἀπόλυτη σιγουριὰ γιὰ τὰ διαστήματα. 2) "Ἀναγκάζει" τοὺς ἄλλους νὰ μένουν περιορισμένοι σὲ ἕνα ἠχητικὸ φάσμα, ἀπὸ τὸ ὁποῖο τίποτε νὰ μὴν ἐξέχει. 3) Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ δημιουργεῖται μία μοναδικὴ "πάλλουσα χορδή".
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
Προφανώς μια δεμένη χορωδία προϋποθέτει αυτή τη συγκράτηση που λέτε. Όμως στη συγκεκριμένη εγγραφή δεν έχουμε χορωδιακό άκουσμα αλλά μονωδία.
Θα 'ταν πάντως ενδιαφέρον να μάθουμε πληροφορίες αν και ο πατέρας είχε παρόμοιο ηχόχρωμα.
 
Κ

Κωσταντής1

Guest
Ὁ πατέρας Σύκας εἶχε ἀπὸ ὅ,τι διάβασα δάσκαλο στὴν Πόλη κάποιον "'ἰδιόῥῥυθμο" ὁνοματι Καμαράδο. Φαίνεται πὼς ὁ τελευταῖος ἦταν ἐξοικειωμένος καὶ μὲ τὴν εὐρωπαϊκὴ μουσική. Καὶ πράγματι νομίζω ὅτι ξεχώρισα αὑτὸ τὸ "ἀέρινο" στὺλ (Σύρκα) ἐπειδὴ εἶναι καπως λιγότερο "ἀνατολίζον". Ἁλλὰ δὲν ξέρω ἂν εἶναι δυτικὴ ἡ ἐπιῥῥοή... Γιὰ τὰ σύνολα ὑπάρχουν δύο "ἀντικρουόμενες" ἀπόψεις: ὅτι ἡ αἴσθηση συνόλου ἐκμαιεύεται α) ἁπὸ τὴν πειθάρχηση β) ἀπὸ τὸ ἀντίθετό της δηλ. τὸ κάθε μέλος νὰ ἀναπτύσσεται ἐλεύθερα -καὶ ἀπέξω ἀντίστροφα καὶ κατοπτρικὰ ἀκούγεται/φαίνεται ὁμοιομορφο. Τὸ ἄλλο ποὺ μὲ ἐνδιέφερε ἦταν κάτι ἄλλο - τὸ "ἱσοκράτημα κατὰ τετάρτες". Γιατὶ καὶ στὸ θεωρητικὸ τοῦ Οἰκονόμου ὁ τελευταῖος λέει ὅτι ἡ τετάρτη εἶναι τὸ θεμέλιο τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, καὶ ἐπίσης καὶ οἰ δύο, Οἰκονόμου καὶ Σύρκας, δέχονται τὴν τρίτη τοῦ Χρυσάνθου (12/11).
 
Top