Ἠχογραφήσεις χορωδίας Θεοδώρου Βασιλικοῦ

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#1
Στίς ἐκπομπές τοῦ Λυκούργου Ἀγγελόπουλου στό κρατικό ραδιόφωνο συχνά μεταδίδονται ὕμνοι μέ τήν χορωδία τοῦ Θεοδώρου Βασιλικοῦ.
Κάνω τήν ἀρχή ἐδῶ μέ προσόμοιο καί δοξαστικό τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.
Νομίζω ὅτι πρόκειται, γενικά, γιά σεμνές καί σοβαρές ἐκτελέσεις.
 

Attachments

Top