Ἔκταση Μηναίων

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
#2
Αν θέλουμε να κάνουμε μια πιο ακριβή μέτρηση, μπορείτε, αν θέλετε, να δείτε το άρθρο μου «Σωστή αναθεώρηση των Μηναίων (Πρόταση)», όπου φαίνεται η κατανομή ανά Μηναίον των Ακολουθιών (επίσης και στην αρχή του Τυπικού Ενοριών (τόμος Β'), σ.14):

Ἀκολουθίες ἑορταζομένων πλήρως Ἁγίων (εἰς ηʹ) = 48
(Σεπτέμβριος 5+2+4+5+9+2+1+1+4+4+8+3 Αὔγουστος)

Ἀκολουθίες ἡμιεορταζομένων Ἁγίων (εἰς ϛʹ) = 96
(Σεπτέμβριος 12+19+17+8+11+5+2+2+2+5+6+7 Αὔγουστος)

Ἀκολουθίες μὴ ἑορταζομένων Ἁγίων = 212
(Σεπτέμβριος 11+10+8+16+10+21+27+27+25+21+17+19 Αὔγ.)

Ο Ιούνιος έχει 4 πλήρεις Ακολουθίες, 5 ημιεορταζόμενες, και 21 μη εορταζόμενες.

Από την άλλη μεριά ο Μάρτιος και ο Απρίλιος έχουν 1 μόνο πλήρη Ακολουθία, 2 ημιεορταζόμενες και 27 μη εορταζόμενες, έκαστον Μηναίον.

Άρα μου φαίνεται ότι ο Μάρτιος και ο Απρίλιος είναι το «μικρότερα» σε έκταση Μηναία.

Και σωστά είναι τα μικρότερα, για να ακούγεται/διαβάζεται κυρίως το Τριώδιον στις Ακολουθίες του Τριωδίου.
 
Top