Ἑσπερινὰ (ἀντίφωνα) τοῦ Ἐκκλησιαστοῦ

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3Ateca.bmlonline.it%3A21%3AXXXX%3APlutei%3AIT%253AFI0100_Plutei_09.15_0001&mode=all&teca=Laurenziana+-+FI

«Ψάλλεται ψαλμὸς πε' Κλῖνον Κύριε τὸ οὗς σου, καὶ ῥέσκεται ἀντίφωνα ὅσα θέλεις, καὶ μετὰ τοῦτο ψαλμὸς ρμ' Κύριε ἐκέκραξα πρὸς σέ, καὶ μετὰ τοῦτο προκείμενον, καὶ εὐθὺς ψαλμὸς ριδ'...»

(χφ. Φλωρεντίας Plutei 09.15 προφητολόγιον τοῦ ἔτους 964 φ. 165v).
 
Top