Ἑσπέρια καὶ Ἀπόστιχα Σαββάτου 16/1/2021

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#1
Τὸ βοήθημα τυπικοῦ μὲ τὴν ὀνομασία «Μικρὸν Τυπικόν», κάτω ἀπὸ τὸν τίτλο ἀναφέρει «Κατὰ τὸ Τυπικὸν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας». Στὸν Ἑσπερινὸ τῆς προσκύνησης τῆς Ἀλύσεως τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου ἀναφέρει τὰ κάτωθι·

Screenshot 2021-01-16 181727.jpg

Τὸ ΤΜΕ στὴν διάταξη τῆς καθ’ ἡμέραν Ἀκολουθίας προβλέπει τὸ παρακάτω, δίχως νὰ βλέπω κάποια ἐξαίρεση στὴν Ἀκολουθία τοῦ Σαββάτου·

Screenshot 2021-01-16 182302.jpg

Ποῦ στηρίζεται ἡ διάταξη τοῦ Μικροῦ Τυπικοῦ στὸ σημεῖο αὐτό; Μοῦ διαφεύγει κάτι; ΔΕΝ θέτω ῥητορικὰ τὰ ἐρωτήματα.
 
#4

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
Έχω την εντύπωση πως άλλα υποστηρίζαμε στο θέμα που παρέπεμψα:
https://analogion.com/forum/index.php?threads/6-10-Θωμᾶ-τοῦ-Ἀποστόλου.35504/#post-228297
Τό ἴδιο λέει. Κι ἐγώ κατ᾿ ἰδίαν τοῦ εἶπα ὅτι δέν τό διετύπωσε σωστά. Ἤ ἐμεῖς δέν τό καταλαβαἰνουμε μέ πρώτη ἀνάγνωση.
Λέει λοιπόν: Ἀπόστιχα τῆς Παρακλητικῆς καί τά 3 ἀπόστιχα τοῦ Μηναίου προσθετικά στά 3 ἑσπέρια (3+3=6), ὥστε νὰ μὴ διπλασιάζονται τὰ 3 ἑσπέρια τοῦ Μηναίου.
 
Top