Ἐρωτήσεις περὶ τάξεως χορῶν

  • Thread starter Κωσταντής1
  • Start date
Κ

Κωσταντής1

Guest
Γειά σας. Μιὰ ἐρώτηση ἀπὸ ἄσχετο. Φαινομενικὰ ἄσχετη. Στὴν οὐσία καμιἀ φορἀ ὑπάρχουν ἀναπάντεχες σωτήριες συνάψεις. Τέλος πάντων - διάβασα κάπου ὅτι ὁ ἀριστερὸς ψάλτης ἐκπροσωπεῖ τὸ ἐκκλησίασμα τῶν γυναικῶν. Ἐπειδὴ ἀσχολοῦμαι μὲ τὴν ἀρχαία τραγῳδία (τὴν ἀττικὴ) καὶ εἰδικὰ στὸ σημεῖο τὸ κρίσιμο ὅπου προστίθεται ὁ δευτεραγωνιστὴς καὶ ὁ τριταγωνιστής, θὰ μὲ ἐνδιέφερε πάρα πολὺ ἐὰν αὐτὸ ποὺ διάβασα (γιὰ τὸν ἀριστερὸ ψάλτη) στέκει. Ἕψαχνα νὰ βρῶ καὶ μοῦ φαίνεται ὁ καταλληλότερος τόπος νὰ βάλω τὴν ἐρώτηση γιατὶ ειναι ἀνθρώπινο τὸ θέμα καὶ ὄχι ἁπλῶς φιλολογικό.
 
Ἒχω διαβάσει ὃτι καί στήν Παλαιά Διαθήκη ὑπῆρχαν ΔΥΟ χοροί ψαλτῶν.
 
Ἒχω διαβάσει ὃτι καί στήν Παλαιά Διαθήκη ὑπῆρχαν ΔΥΟ χοροί ψαλτῶν.
Συμπληρωματικά, σὲ αὐτὸ τὸ κείμενο δίνεται ἀπὸ τὸ ΥΠΠΟ μιὰ σύντομη περιγραφὴ τοῦ ὀρθόδοξου τυπικοῦ, σὰν ἐπηρεασμένη, θὰ ἔλεγα σὰν θεατρολόγος, ἀπὸ τὴν περιγραφὴ τῆς ἀρχαίας τραγῳδίας. Παραλήπτης του ἡ UNESCO. https://ich.unesco.org/doc/src/39911.pdf


[...] η ψαλτική είναι αποκλειστικά χορική τέχνη, η οποία διαμορφώνεται στις ιερές ακολουθίες και τελετές των ναών στο πλαίσιο μουσικών χορών: Τον Α΄, τον Β΄ (Δεξιός-Αριστερός) και τον χορό του Ιερού Βήματος. Ολόκληρο το έργο κατευθύνεται από τον κορυφαίο του Α΄ Χορού, τον Πρωτοψάλτη, που επιλέγει και συντονίζει ολόκληρη τη μουσική εξέλιξη. Το κύριο ρεπερτόριο διαμοιράζεται στους δύο χορούς. Ο χορός του Ιερού Βήματος παρεμβαίνει σε τακτές περιπτώσεις εκφωνητικά και ψαλτικά. Οι επιμέρους παραπάνω παρεμβάσεις των τριών μουσικών χορών, καθώς επίσης ολόκληρη η εξέλιξη των ιερών ακολουθιών καταγράφεται λεπτομερώς στις ειδικές εκδόσεις του λειτουργικού Τυπικού. Συμπερασματικά, οι πολύπλοκες γνώσεις και τεχνικές της ψαλτικής, κυρίως δε του μουσικού ρεπερτορίου, εμπεδώνονται στις εκκλησιαστικές τελετουργίες και μεταδίδονται προφορικά κυρίως από τον Πρωτοψάλτη, που αποκαλείται από τους μαθητευόμενους χορωδούς Δάσκαλος. Κάθε Δάσκαλος διατηρεί τις προσωπικές του επιλογές ανάλογα με τις φωνητικές ιδιομορφίες του. [...]

Δὲν ξερω ἄν οἱ μουσικολογιώτατοι διδάσκαλοι θὰ συμφωνοῦσαν μὲ τὴν διατύπωση τοῦ ΥΠΠΟ.
 
Back
Top