Ἐπιγραφὲς ἀναγνωσμάτων

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
«Τῆς προφητείας Ἡσαΐου τὸ ἀνάγνωσμα»

(χφφ. εὐχολόγια Κρυπτοφέῤῥης Γ.β.X τέλη ι’ αἰ. φ. 53v, Vat. gr. 1833 τέλη ι’ αἰ. φ. 57r, Κρυπτοφέῤῥης Γ.β.IV μεταξὺ τῶν ἐτῶν 985-1000 φ. 66v, Κρυπτοφέῤῥης Γ.β.VI ια’-ιβ’ αἰ. φ. 31v, Barb. gr. 329 ιβ’ αἰ. φ. 67v).«Τῆς Σοφίας Ἰησοῦ υἱοῦ Σειρὰχ τὸ ἀνάγνωσμα»

(χφφ. εὐχολόγια Κρυπτοφέῤῥης Γ.β.VII εὐχολόγιο ι’ αἰῶνος ἔκδ. G. Passarelli L’ Eucologio Cryptense Γ.β.VII (sec. X) Ἀνάλεκτα Βλατάδων 36 Θεσσαλονίκη 1982 σ. 191, Κρυπτοφέῤῥης Γ.β.V τοῦ ἔτους 1018/9 φ. 74r, Vat. gr. 1836 ια’-ιβ’ αἰ. φ. 40v).Ὅπως «Τῆς Ἐξόδου τὸ ἀνάγνωσμα».
 
Top