Ἐκφώνησις αἴνων [ἀναπέμπουσι/ἀναπέμπομεν]

ιερευς Γεώργιος

Ἱερεὺς Γεώργιος
Στὴν ἱερατικὴ ἐκφώνηση τῶν αἴνων (πρὶν) σχεδὸν ὅλα τὰ ἱερατικὰ ποὺ ἔχω ὑπ᾿ ὄψιν μου, γράφουν: "...δόξαν ἀναπέμπουσι...". Μόνο τὸ ἁγιορείτικο ἱερατικὸ ἀναφέρει: "...δόξαν ἀναπέμπομεν..." Ποιὰ εἶναι ἡ πιὸ σωστὴ λέξη;

Εὐχαριστῶ.
 
Εαν λαβουμε υποψη μας ομως οτι ολοκληρη η εκφωνηση ειναι η εξης "Οτι σε αινουσι πασαι Δυναμεις των ουρανων κ σοι την δοξαν...", λογικα ο σωστος τυπος πρεπει να ειναι το γ' πληθυντικο προσωπο "αναπεμπουσι" εφοσον "αι Δυναμεις" ειναι πληθυντικος αριθμος.
 
Εαν λαβουμε υποψη μας ομως οτι ολοκληρη η εκφωνηση ειναι η εξης "Οτι σε αινουσι πασαι Δυναμεις των ουρανων κ σοι την δοξαν...", λογικα ο σωστος τυπος πρεπει να ειναι το γ' πληθυντικο προσωπο "αναπεμπουσι" εφοσον "αι Δυναμεις" ειναι πληθυντικος αριθμος.

Να λάβουμε υπόψη και την ευχή των Αίνων για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Όσοι έχετε την δυνατότητα διαβάστε το Τεύχος της Συμβολής στο άρθρο του π. Μάξιμου Ματθαίου που παραπέμπει ο αγαπητός Μανόλης Θεοδωράκης.
 
Όσοι έχετε την δυνατότητα διαβάστε το Τεύχος της Συμβολής στο άρθρο του π. Μάξιμου Ματθαίου που παραπέμπει ο αγαπητός Μανόλης Θεοδωράκης.
Συγγνώμη γιά τήν παρέμβαση. Στό τ. 18 τό ἄρθρο «᾿Αναπέµπουσιν» ἢ «ἀναπέµποµεν»; εἶναι τῆς συντάξεως.
Στό ἴδιο τεῦχος τό ἄρθρο «Τὸ νέον ῾Ιερατικόν, Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, πρωτοπρεσβυτέρου», ὅπου ἐμπεριέχεται ἀπάντηση στήν δική μου θέση πού διατύπωσα μεταξύ ἄλλων στό τ. 17 «Τυπικολειτουργικὲς ἐπισημάνσεις ἐπὶ τοῦ νέου Ἱερατικοῦ, Μαξίμου Ματθαίου, ἀρχιμανδρίτου».

Να λάβουμε υπόψη και την ευχή των Αίνων για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα.
Σαφῶς εἶναι ἕνα μέρος τῆς ἐπιχειρηματολογίας ἡ ἐξέταση τῆς ια΄ ἑωθινῆς.

... λογικα ο σωστος τυπος πρεπει να ειναι το γ' πληθυντικο προσωπο "αναπεμπουσι" εφοσον "αι Δυναμεις" ειναι πληθυντικος αριθμος.
Δέν γράφω περισσότερα. Στίς παραπομπές περισσότερα. Πάντως ἐδῶ εἶναι ἡ διαφορά μας· ὅτι τὸ ὑποκείμενο τοῦ ρήματος εἶναι τὸ (ἐννοούμενο -ὅπως σέ ὅλες τίς ἐκφωνήσεις-) «ἡμεῖς» καὶ ὄχι «αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν».

Στὴν ἱερατικὴ ἐκφώνηση τῶν αἴνων (πρὶν) σχεδὸν ὅλα τὰ ἱερατικὰ ποὺ ἔχω ὑπ᾿ ὄψιν μου, γράφουν: "...δόξαν ἀναπέμπουσι...". Μόνο τὸ ἁγιορείτικο ἱερατικὸ ἀναφέρει: "...δόξαν ἀναπέμπομεν..."
Ἐννοεῖτε τήν ἔκδοση τῆς Ἱ. Μ. Σίμωνος Πέτρας, πού ἔχει ἐπιμεληθεῖ ὁ μακαριστός καθηγητής Ἰω. Φουντούλης. Δέν γνωρίζω τί ἀκριβῶς πρέσβευε ἐπί τοῦ θέματος ὁ ἴδιος, ἀλλά μὲ τὸ «ἀναπέμπομεν» καὶ ὄχι «ἀναπέμπουσι» ἐκφέρεται αὐτὴ ἡ ἐκφώνηση ἀπ᾿ αἰώνων στὸ Ἅγιον Ὄρος.

Ποιὰ εἶναι ἡ πιὸ σωστὴ λέξη;
Θά σᾶς πεῖ ὁ ἀγαπητός μας Χρῆστος τί πρεσβεύουμε στό Ψαλτολόγιον (ἐπί σωστοῦ ἤ λάθους)...

Εὐχαριστοῦμε γιά τή συμμετοχή σας πάτερ!


 
«Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἰ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν...»(χφφ. εὐχολόγια Κρυπτοφέῤῥης G. β. 1 περὶ τὸ 1020 φ. 20r, Paris. Coisl. gr. 213 τοῦ ἔτους 1027 φ. 68v, Σινὰ 869 ὡρολόγιο ιδ’ αἰ. φ. 15r, 988 εὐχολόγιο ιε’ αἰ. φ. 11v, 980 εὐχολόγιο τοῦ ἔτους 1475 φ. 16r, Burney 54 τοῦ ἔτους 1573 φ. 178v, Συμβολὴ τεῦχος 18 σσ. 33-40, Ἀραβοελληνικὸ Ἱερατικὸ ἔκδ. Βουκουρεστίου 1701, χφ. Βritish Library Additional 8221 ὡρολόγιο ιη’ αἰ. φ. 73r, Ὡρολόγιον Κρυπτοφέῤῥης ἔκδ. 1772 σ. 73, Ἐγχειρίδιον, ἤτοι ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ, ὄρθρου καὶ ἀγρυπνίας κατὰ τὴν τάξιν τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθῳ ἔκδ. 1879 σ. 34).
 
«Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἰ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν...»(χφφ. εὐχολόγια Κρυπτοφέῤῥης G. β. 1 περὶ τὸ 1020 φ. 20r, Paris. Coisl. gr. 213 τοῦ ἔτους 1027 φ. 68v, Σινὰ 869 ὡρολόγιο ιδ’ αἰ. φ. 15r, 988 εὐχολόγιο ιε’ αἰ. φ. 11v, 980 εὐχολόγιο τοῦ ἔτους 1475 φ. 16r, Burney 54 τοῦ ἔτους 1573 φ. 178v, Συμβολὴ τεῦχος 18 σσ. 33-40, Ἀραβοελληνικὸ Ἱερατικὸ ἔκδ. Βουκουρεστίου 1701, χφ. Βritish Library Additional 8221 ὡρολόγιο ιη’ αἰ. φ. 73r, Ὡρολόγιον Κρυπτοφέῤῥης ἔκδ. 1772 σ. 73, Ἐγχειρίδιον, ἤτοι ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ, ὄρθρου καὶ ἀγρυπνίας κατὰ τὴν τάξιν τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθῳ ἔκδ. 1879 σ. 34).
Παρακαλῶ θερμῶς ἐλέγξτε τὴν χρονολογίαν τοῦ (χφφ. εὐχολόγια Κρυπτοφέῤῥης G. β. 1 περὶ τὸ 1020 φ. 20r) διότι οἴομαι ὅτι εἶναι τοῦ ΙΓ΄ αἰῶνος συμφώνως μὲ τὸ ἄρθρον S. PARENTI- E. VELKOVSKA (ἔχει γίνει ἀναφορὰ σὲ ἄλλο τμῆμα τοῦ παρόντος ἱστοτόπου). [
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΙΟΠΟΛΙΤΗΣ
Νέο μέλος
May 7, 2014
#6
Shota said:


Euchologion of Bessarion is a ms copied about 1020 in Constantinople. Its name derives from the fact that at one time it was owned by Bessarion (Metropolitan of Nikaia and later a cardinal).

Euchologion of Strategios was copied in 1027 by chaplain Strategios in Constantinople.

Even that Miguel Lorenzo Arranz(Μιχαὴλ Ἀρρανθ) was my Master's director and he was helping me with my liturgical education at Pontifical Oriental Institute[also Ἰωάννης Μ. Φουντούλης- Robert Taft- Stefano Parenti], I have to inform the community that the so called Euchologion Bessarion and its dating 1020 it is not accurate. The research of scholars have demonstrated that the manuscript is from Thirteenth Century and has no relation with Bessarion.
Especially on the manuscript and its dating see S. PARENTI– E. VELKOVSKA, «A Thirteenth Century Manuscript of the Constantinopolitan Euchology: Grottaferrata Γ.β. I, Alias of Cardinal Bessarion», στὸ BBGG terza serie 4 (2007), 175-196[Bolletino della Badia Greca di Grottaferrata]

]
 
Last edited:
Ὄντως χρονολογεῖται μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1253-1300, ἀνάγεται ὅμως περὶ τὸ ἔτος 1020.
Πρόκειται γιὰ ἐσωτερικὴ μαρτυρία ἢ ἀπὸ ἐξωτερική; Παρακαλῶ, μπορεῖτε νὰ μᾶς ἀναφέρετε τὰ συγκεκριμένα στοιχεῖα; Εὐχαριστοῦμεν διότι βοηθᾶτε στὴν ἐπιμόρφωσίν μας.
 
Back
Top