Ἐκπομπὲς γιὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸ τυπικὸ

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Σειρὰ ἐκπομπῶν «Λογικὴ λατρεία» (ἑρμηνεία τῶν ἀκολουθιῶν τοῦ νυχθημέρου, προσευχὲς τῶν ἁγίων πατέρων κ.ἄ.), ποὺ ἔκανα στὸ ῥαδιοφωνικὸ σταθμὸ τῆς μητροπόλεως Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου (Χανίων) Ῥάδιο-Μαρτυρία κατὰ τὰ ἔτη 2006-2007.

https://we.tl/t-GUHOM2Bepa

https://we.tl/t-75ppJcPUj6

https://we.tl/t-2w1VLNahj8
 
Σειρὰ ἐκπομπῶν «Λογικὴ λατρεία» (ἑρμηνεία τῶν ἀκολουθιῶν τοῦ νυχθημέρου, προσευχὲς τῶν ἁγίων πατέρων κ.ἄ.), ποὺ ἔκανα στὸ ῥαδιοφωνικὸ σταθμὸ τῆς μητροπόλεως Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου (Χανίων) Ῥάδιο-Μαρτυρία κατὰ τὰ ἔτη 2006-2007.

https://we.tl/t-GUHOM2Bepa

https://we.tl/t-75ppJcPUj6

https://we.tl/t-2w1VLNahj8
Σᾶς εὐχαριστοῦμεν θερμότατα.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Σειρὰ ἐκπομπῶν «Λογικὴ λατρεία» (ἑρμηνεία τῶν ἀκολουθιῶν τοῦ νυχθημέρου, προσευχὲς τῶν ἁγίων πατέρων κ.ἄ.), ποὺ ἔκανα στὸ ῥαδιοφωνικὸ σταθμὸ τῆς μητροπόλεως Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου (Χανίων) Ῥάδιο-Μαρτυρία κατὰ τὰ ἔτη 2006-2007.

https://we.tl/t-GUHOM2Bepa

https://we.tl/t-75ppJcPUj6

https://we.tl/t-2w1VLNahj8

Οἱ ἐκπομπὲς 29 καὶ 30 ποὺ ἔλλειπαν.

https://we.tl/t-KGFiZ2y2kW
 
Top