Ἐκπομπές - ἀφιερώματα στόν Ἀπ. Παπαχρῆστο

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
Στήν χθεσινή ἐκπομπή "ψαλτωδία" τοῦ ἐν Ἀγρινίῳ ἑδρεύοντος συλλόγου ἱεροψαλτῶν μεταδόθηκε τό πρῶτο μέρος ἀφιερώματος στον ἀείμνηστο σπουδαῖο δάσκαλο & πρωτοψάλτη Ἀπόστολο Παπαχρῆστο.
Ὁ παρουσιαστής Ἰωάννης Γκιάφης διάβασε ἕνα βιογραφικό τοῦ μακαριστοῦ, ἐνῶ στή συνέχεια ὁ συνάδελφος Γεώργιος Καρόπουλος θυμήθηκε τή γνωριμία καί μαθητεία στόν κυρ-Ἀποστόλη, τόν ζῆλο του γιά τή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας, τούς κόπους καί θυσίες του
καί ἄλλα πολλά.
Τό δεύτερο μέρος τοῦ ἀφιερώματος θά μεταδοθεῖ τήν προσεχῆ Πέμπτη, σύν Θεῷ.
 

Attachments

 • Ψαλτωδία, 22-10-2015, συνέντευξη Γ.Καρόπουλου γιά Απ. Παπαχρήστο (α).mp3
  20.8 MB · Views: 10

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
Τήν Πέμπτη 29η Ὀκτωβρίου 2015 μεταδόθηκε τό δεύτερο μέρος τῆς συνέντευξης τοῦ κυρ-Γιώργου Καρόπουλου.

Ὁ καλός συνάδελφος ἀναφέρεται στόν δάσκαλό του ἀείμνηστο πρωτοψάλτη Ἀπόστολο Παπαχρῆστο καί ἰδιαίτερα:

 • στήν ἐνασχόλησή του μέ τήν τυπική διάταξη,
 • στήν ἀναγνώριση τοῦ ἔργου του γενικῶς,
 • στήν συγγραφή τῶν τυπικῶν διατάξεων,
 • στούς πολλούς κόπους του γιά νά διδάξει τήν βυζαντινή μουσική ὑπό ἀντίξοες συνθῆκες στό Ἀγρίνιο καί σέ χωριά,
 • στίς ἐπιλογές τῶν μαθημάτων πού ἔβαζε στό ἀναλόγιο,
 • περί τῶν ἀκουσμάτων του ἀπό Στανίτσα καί Ταλιαδῶρο καί τῆς προτίμησής του,
 • γιά τίς πολλές ἀκολουθίες πού συνέγραψε,
 • γιά τήν προετοιμασία του πρίν ψάλλει,
 • στήν καλή ἀντιμετώπιση τῶν ἄλλων συναδέλφων.
 

Attachments

 • Ψαλτωδία, 29-10-2015, συνέντευξη Γ.Καρόπουλου γιά Απ. Παπαχρήστο (β).mp3
  19.8 MB · Views: 9
Top