Ἐκδήλωση γιὰ τὴν ἐπίσημη παρουσίαση τοῦ ἔργου «Μαθηματάριον: Ἑρμηνευτικὴ καὶ Μουσικολογικὴ Σπουδή».

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1
http://analogion.com/forum/index.php?threads/Ἀνακοίνωση-τοῦ-συλλογικοῦ-ἔργου-«Μαθηματάριον-Ἑρμηνευτικὴ-καὶ-Μουσικολογικὴ-Σπουδή».39118/

Ἀπό Τα χαμένα μηνύματα 2017 (10 Ιουνίου - 9 Δεκεμβρίου) ἐπιλέγω τοῦ π. Νεκταρίου λόγω τοῦ συνδέσμου ἀναρτήσεως τῶν κειμένων καὶ ἠχογραφήσεων.

Date: 13 November 2017 at 7:36:21 PM AEDT

Χρήστης nektar : συζήτηση Ενημερώσεις : θέμα Ἐκδήλωση γιὰ τὴν ἐπίσημη παρουσίαση τοῦ ἔργου «Μαθηματάριον: Ἑρμηνευτικὴ καὶ Μουσικολογικὴ Σπουδή».

***************
*Ἀνάρτησις κειμένων καὶ ἠχογραφήσεων*

http://www.porphyrios.gr/index.php/sounds/athens/mathimatarion-2017

χίλιες εὐχαριστίες καὶ μύρια συγχαρητήρια
στὸν ἐπὶ ἑξαετίαν ἐπ᾿ αὐτοῦ ἀόκνως ἐργασθέντα
ἐπιμελητὴν καὶ συντονιστὴν τοῦ μηνειώδους ἔργου
φιλόλογον καὶ πρωτοψάλτην κ. Κωνσταντῖνον Σκαρμοῦτσον
καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ!

***************
 
Top