Ἄρθρα καὶ μελετήματα γιὰ τὸ τυπικὸ τοῦ ἁγίου Σάββα

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


Κυκλοφόρησε τὸ βιβλίο:

Διονυσίου Ἀνατολικιώτου Ἄρθρα καὶ μελετήματα γιὰ τὸ Τυπικὸ τοῦ ἁγίου Σάββα

ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Νεκτάριος Παναγόπουλος Χαβρίου 3 (Σύνταγμα) 105 62 Ἀθῆναι τηλ. 210 3224819. Τιμὴ 10 €.
 

Attachments

Top