"Ἄξιον καὶ δίκαιον" θ. Λειτουργίας Μ. Βασιλείου ἀργὰ

#1
Ἀνεβάζω σὲ δύο ἐκδοχὲς ἀργὰ "Ἄξιον καὶ δίκαιον" εἰς ἦχον β´, κατάλληλα διὰ τὴν θ. Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου. Ὅπως εὔκολα ἀντιλαβάνεται κάποιος, βασίζονται σὲ γραμμὲς τοῦ ἀργοῦ "Ἀγαπήσω σε" τοῦ Ἰακώβου καὶ τοῦ ἀργοῦ "Ἅγιος, Ἅγιος" τῆς θ. Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου.
 

Attachments

Top