[Ανακοίνωση] Ἀχιλλέως Χαλδαιάκη, "Βυζαντινομουσικολογικά"

gr_anastasiou

Παλαιό Μέλος
#1
1136 σελίδες περιέχουν 33 συνολικά μελετήματα «Βυζαντινομουσικολογικὰ», συνταγμένα τὰ τελευταῖα 17 χρόνια ἀπὸ τὸν ἐπικ. Καθηγητὴ τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν,
ἀγαπητὸ φίλο πολλῶν ‘Ψαλτολόγων’, Ἀχιλλέα Χαλδαιάκη.
Τὰ μελετήματα ταξινομοῦνται σὲ τρεῖς πολὺ ἐνδιαφέρουσες γιὰ μᾶς τοὺς ψάλτες θεματικὲς ἑνότητές: ΘΕΩΡΙΑ – ΜΕΛΟΠΟΙΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ καὶ ἀπαρτίζουν ἕναν ὀγκώδη καὶ πολὺ ἐπιμελημένο τόμο ποὺ προσφάτως κυκλοφόρησε ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ.
Ἐμφανίζεται καὶ ἐδῶ ὁ ἐπιστημονικὸς λόγος τοῦ Ἀχιλλέα μὲ τὶς σταθερὲς ἰδιότητές του: εἶναι ἀκριβής, ἀπολύτως τεκμηριωμένος καὶ κυρίως «ἐξαντλητικός» γιὰ θέμα καὶ ...ἀναγνώστη (ποὺ ἂν ἀρχίσει τὸ διάβασμα θὰ χρειαστεῖ πολλὰ ξενύχτια μὴ μπορώντας νὰ διακόψει ἢ νὰ ἀναβάλει). Ἐπισημαίνω τὴν παράθεση πλουσιότατης βιβλιογραφίας, ταξινομημένης ἐπίσης θεματικά, στὸ τέλος τοῦ βιβλίου καὶ τὰ πάμπολλα καὶ ἐν πολλοῖς σπάνια μουσικὰ κείμενα ποὺ βρίσκονται διεσπαρμένα στὶς σελίδες του.
 

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
#3
Άσχετο δε νομίζω, άκομψο σίγουρα ναι, δε φημίζομαι για το savoir vivre μου, συκοφαντικό σε καμμία περίπτωση ούτε ολίγον ούτε πολύ.
Φημίζεσαι τουλάχιστον για το..savoir boire !! :D:wink::D

ΥΓ. Θα μπορούσαμε μήπως να έχουμε (εμείς οι μακράν..:eek:) τον πίνακα των περιεχομένων; Ευχαριστούμε προκαταβολικά.
 

gr_anastasiou

Παλαιό Μέλος
#5
Ἰδοὺ τὰ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ​

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Τοῦ συγγραφέα, Ἀχιλλέως Γ. Χαλδαιάκη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ὁραματισμοὶ γιὰ τὸ «μέλλον» τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς
Α’ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ
1.Ἡ διδασκαλία τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης: Παρελθόν, παρὸν καὶ μέλλον
2.Ἡ θεωρητικὴ σπουδὴ τῆς ψαλτικῆς τέχνης: Ἀπόπειρα διαχρονικῆς προσεγγίσεως
3.«Ὁ κοπιάσας ἐν τούτῳ μᾶλλον ὠφεληθήσεται»: Ὁ τροχὸς τῆς ὀκταηχίας
4.Ἡ ἔννοια τῆς Παραλλαγῆς στὴ Θεωρία τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης
5.«Ἀκρίβεια κατ’ ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν τῶν τόνων τῆς παπαδικῆς τέχνης». «Θεολογικὴ» ἀνάγνωση τῆς ὁμωνύμου μεταβυζαντινῆς θεωρητικῆς συγγραφῆς
6.Ἡ «Ἑρμηνεία εἰς τὴν Μουσικήν», Παχωμίου μοναχοῦ τοῦ Ρουσάνου

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΜΕΛΟΠΟΙΪΑ
1.Ὁ μελοποιὸς καὶ ὁ ψάλτης στὴν ἑλληνικὴ ψαλτικὴ τέχνη
2.Ἡ «γυναικεία αἰσθητικὴ» στὴ Βυζαντινὴ Μελοποιία
3.Περὶ τῆς ψαλτικῆς καὶ ἐκφωνητικῆς παραδόσεως τῶν Οἴκων τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου
4.Ἡ μελοποίηση στίχων τοῦ πολυελέου ἀπὸ τὸν μαΐστορα Ἰωάννη Κουκουζέλη
5.Ἀπὸ τὸ Τυπικὸ τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου: Ἡ ἐπιβολὴ ἐξωψαλμικῶν ποιητικῶν κειμένων στὸν ψαλμὸ τοῦ πολυελέου
6.Πολυέλεος: Ἡ δευτέρα στάσις. Ἱστορία – Μορφολογία – Μελοποιία
7.Παράδοση καὶ νεωτερισμὸς στὸ πρόσωπο Πέτρου τοῦ Μπερεκέτη
8.Ἕνας πρώιμος “doctor polyeleorum”: Ἰωάσαφ ἱερομόναχος ὁ Διονυσιάτης
9.Ὁ Κ. Ἀ. Ψάχος ὡς μελοποιός
10.Ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Βασίλειος Νικολαΐδης (1915-1985): Προσέγγιση στὸ μελοποιητικὸ ἔργο του

Γ’ ΜΕΡΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ
1.Μεγάλοι μελουργοὶ τῆς ψαλτικῆς τέχνης
2.Ψαλτικὲς «οἰκογένειες». Α΄: Οἱ Ραιδεστηνοί
3.Συγχύσεις ὁμωνύμων Ἁγιορειτῶν μουσικῶν: Ἡ περίπτωση τῶν Δαμασκηνῶν
4.Δανιὴλ ὁ πρωτοψάλτης (+ 1789): ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του. Πρόδρομη ἀνακοίνωση
5.Ἡ ψαλτικὴ παράδοση τῆς νήσου Ὕδρας. Α΄. Ὑδραῖοι κωδικογράφοι, μελουργοὶ καὶ ψάλτες
6.«...κενόσπουδα συντάγματα...». Διερεύνηση τῶν αἰτίων καταδίκης τῆς ... «λεσβιακῆς δυσμουσίας»
7.Ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς Νεοελληνικῆς Ψαλτικῆς Τέχνης: Ζαφείριος Ζαφειρόπουλος ὁ Σμυρναῖος
8.Ἕνας ἀκόμη συνεισφέρων στὸ θέμα τῆς ἐξήγησης: Γεώργιος-Εὐτύχιος Οὐγουρλοῦς
9.Ἐκ τοῦ ἀρχείου Ν. Δ. Λεβίδη: Ἡ Δοξολογία τῆς 25ης Μαρτίου 1908 καὶ μία ἀνέκδοτη ἐπιστολὴ τοῦ Κ. Ἀ. Ψάχου
10.Ὁ Ν. Δ. Λεβίδης καὶ τὸ ἀνακύψαν μουσικὸ ζήτημα κατὰ τὸν Μάιο τοῦ 1902
11.Κ. Ἀ. Ψάχος: Ὁ ἄνθρωπος, ὁ διδάσκαλος, ὁ μουσικός, ὁ ἐπιστήμων. Πρόδρομη ἀνακοίνωση
12.Σημειώματα Κ. Ἀ. Ψάχου ἐπὶ τῶν ἐντύπων μουσικῶν ἐκδόσεων τῆς βιβλιοθήκης του. Α´. 1820-1882
13.Συνοπτικὴ θεώρηση τῆς ἑλληνικῆς ψαλτικῆς τέχνης (μὲ ἀφορμὴ τὰ ἀποκείμενα στὴν Ἄνδρο μουσικὰ χειρόγραφα)
14.Περὶ τὴν καταλογογράφηση τῶν μουσικῶν χειρογράφων τῆς νησιωτικῆς Ἑλλάδος
15.«...ἐκ λόγων πλέκων μελῳδίαν...». Μουσικολογικὰ ψήγματα στὸ ἔργο τοῦ Π. Β. Πάσχου
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Βυζαντινομουσικολογικὲς μεταπτυχιακὲς σπουδές: Ὀργάνωση καὶ προοπτικές
 

MISTIS

Παλαιό Μέλος
#6
Ἰδοὺ τὰ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ​

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Τοῦ συγγραφέα, Ἀχιλλέως Γ. Χαλδαιάκη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ὁραματισμοὶ γιὰ τὸ «μέλλον» τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς
Α’ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ
1.Ἡ διδασκαλία τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης: Παρελθόν, παρὸν καὶ μέλλον
2.Ἡ θεωρητικὴ σπουδὴ τῆς ψαλτικῆς τέχνης: Ἀπόπειρα διαχρονικῆς προσεγγίσεως
3.«Ὁ κοπιάσας ἐν τούτῳ μᾶλλον ὠφεληθήσεται»: Ὁ τροχὸς τῆς ὀκταηχίας
4.Ἡ ἔννοια τῆς Παραλλαγῆς στὴ Θεωρία τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης
5.«Ἀκρίβεια κατ’ ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν τῶν τόνων τῆς παπαδικῆς τέχνης». «Θεολογικὴ» ἀνάγνωση τῆς ὁμωνύμου μεταβυζαντινῆς θεωρητικῆς συγγραφῆς
6.Ἡ «Ἑρμηνεία εἰς τὴν Μουσικήν», Παχωμίου μοναχοῦ τοῦ Ρουσάνου

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΜΕΛΟΠΟΙΪΑ
1.Ὁ μελοποιὸς καὶ ὁ ψάλτης στὴν ἑλληνικὴ ψαλτικὴ τέχνη
2.Ἡ «γυναικεία αἰσθητικὴ» στὴ Βυζαντινὴ Μελοποιία
3.Περὶ τῆς ψαλτικῆς καὶ ἐκφωνητικῆς παραδόσεως τῶν Οἴκων τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου
4.Ἡ μελοποίηση στίχων τοῦ πολυελέου ἀπὸ τὸν μαΐστορα Ἰωάννη Κουκουζέλη
5.Ἀπὸ τὸ Τυπικὸ τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου: Ἡ ἐπιβολὴ ἐξωψαλμικῶν ποιητικῶν κειμένων στὸν ψαλμὸ τοῦ πολυελέου
6.Πολυέλεος: Ἡ δευτέρα στάσις. Ἱστορία – Μορφολογία – Μελοποιία
7.Παράδοση καὶ νεωτερισμὸς στὸ πρόσωπο Πέτρου τοῦ Μπερεκέτη
8.Ἕνας πρώιμος “doctor polyeleorum”: Ἰωάσαφ ἱερομόναχος ὁ Διονυσιάτης
9.Ὁ Κ. Ἀ. Ψάχος ὡς μελοποιός
10.Ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Βασίλειος Νικολαΐδης (1915-1985): Προσέγγιση στὸ μελοποιητικὸ ἔργο του

Γ’ ΜΕΡΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ
1.Μεγάλοι μελουργοὶ τῆς ψαλτικῆς τέχνης
2.Ψαλτικὲς «οἰκογένειες». Α΄: Οἱ Ραιδεστηνοί
3.Συγχύσεις ὁμωνύμων Ἁγιορειτῶν μουσικῶν: Ἡ περίπτωση τῶν Δαμασκηνῶν
4.Δανιὴλ ὁ πρωτοψάλτης (+ 1789): ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του. Πρόδρομη ἀνακοίνωση
5.Ἡ ψαλτικὴ παράδοση τῆς νήσου Ὕδρας. Α΄. Ὑδραῖοι κωδικογράφοι, μελουργοὶ καὶ ψάλτες
6.«...κενόσπουδα συντάγματα...». Διερεύνηση τῶν αἰτίων καταδίκης τῆς ... «λεσβιακῆς δυσμουσίας»
7.Ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς Νεοελληνικῆς Ψαλτικῆς Τέχνης: Ζαφείριος Ζαφειρόπουλος ὁ Σμυρναῖος
8.Ἕνας ἀκόμη συνεισφέρων στὸ θέμα τῆς ἐξήγησης: Γεώργιος-Εὐτύχιος Οὐγουρλοῦς
9.Ἐκ τοῦ ἀρχείου Ν. Δ. Λεβίδη: Ἡ Δοξολογία τῆς 25ης Μαρτίου 1908 καὶ μία ἀνέκδοτη ἐπιστολὴ τοῦ Κ. Ἀ. Ψάχου
10.Ὁ Ν. Δ. Λεβίδης καὶ τὸ ἀνακύψαν μουσικὸ ζήτημα κατὰ τὸν Μάιο τοῦ 1902
11.Κ. Ἀ. Ψάχος: Ὁ ἄνθρωπος, ὁ διδάσκαλος, ὁ μουσικός, ὁ ἐπιστήμων. Πρόδρομη ἀνακοίνωση
12.Σημειώματα Κ. Ἀ. Ψάχου ἐπὶ τῶν ἐντύπων μουσικῶν ἐκδόσεων τῆς βιβλιοθήκης του. Α´. 1820-1882
13.Συνοπτικὴ θεώρηση τῆς ἑλληνικῆς ψαλτικῆς τέχνης (μὲ ἀφορμὴ τὰ ἀποκείμενα στὴν Ἄνδρο μουσικὰ χειρόγραφα)
14.Περὶ τὴν καταλογογράφηση τῶν μουσικῶν χειρογράφων τῆς νησιωτικῆς Ἑλλάδος
15.«...ἐκ λόγων πλέκων μελῳδίαν...». Μουσικολογικὰ ψήγματα στὸ ἔργο τοῦ Π. Β. Πάσχου
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Βυζαντινομουσικολογικὲς μεταπτυχιακὲς σπουδές: Ὀργάνωση καὶ προοπτικές
Αγαπητέ κ.Αναστασίου δεν βλέπω στον κατάλογο στις εκδόσεις "ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ" να έχουν αυτό το αξιόλογο βιβλίο.
Παρακαλώ αν θέλετε μπορείτε να μας πείτε πως μπορούμε να το προμηθευτούμε και σε ποια τιμή εκτιμάται.
Συγχαρητήρια σε σας που ανοίξατε αυτό το θέμα όπως επίσης και στο συγγραφέα που παραπάνω πονήματος Αχιλλέα Χαλδαιάκη.
 
#10
Δυστυχώς οι πιο πάνω σύνδεσμοι είναι πλέον ανενεργοί, μπορεί όμως κανείς να βρει τα πιο πάνω άρθρα δημοσιευμένα στο academia στην αγγλική γλώσσα
εδω, εδώ και εδώ

ΑΚ
 
Top