Ἀρχιερατικὴ χοροστασία σὲ ὄρθρο μὲ μικρὴ δοξολογία

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
Ὁ ἐπίσκοπος μπορεῖ νὰ εἰσέλθει στὶς ὧρες ἤ μετὰ τὴν η’ ᾠδὴ καὶ νὰ ψάλλει τὴν τιμιωτέρα, τὴν θ’ ᾠδὴ καὶ τὸ ἐξαποστειλάριο. Ὁ α’ χορὸς «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον...» ἄνευ τοῦ «Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον», ὁ β’ «Αἰνεῖτε αὐτὸν...», ὁ α’ «Τὸν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα...», στιχολογία αἴνων μὲ ἐφύμνια, μικρὴ δοξολογία κ.λπ.
 
#2
Την Παρασκευή της Απόκρεω εσπέρας (Ψυχοσάββατο), εάν διαβαστεί κατά την μοναστική τάξη η Παννηχύς (δηλαδή το Μεγάλο Μνημόσυνο) μετά την απόλυση του εσπερινού, ο αρχιερέας θα εισέλθει στο ναό από την αρχή του εσπερινού και θα χοροστατήσει ή θα ανέβει στο θρόνο πριν αρχίσει η Ακολουθία της Παννηχύς χωρίς πριν να χοροστατήσει στον Εσπερινό;
 
Last edited:
#4
Θὰ εἰσέλθει στὸ ναὸ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ ἑσπερινοῦ.
Αυτό είναι το σωστό. Στον Εσπερινό δύναται να χοροστατεί ανεπισήμως από το παραθρόνιο άνευ μανδύου, τον οποίο μπορεί να περιβληθεί κατά την παννυχίδα.

Από ΄κει και πέρα θα κάνει ό,τι θέλει (πιθανόν απαράδεκτο, πχ επίσημη χοροστασία στον Εσπερινό με Είσοδο πολλών ιερέων και διακόνων, ) αλλά δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι να του υποδείξουμε οτιδήποτε (επισήμως τουλάχιστον / ιδιωτικώς ίσως, ανάλογα με τις περιστάσεις και συνθήκες, τον χαρακτήρα και τις σχέσεις που έχουμε προς το πρόσωπό του ) .
 
#5
Θὰ εἰσέλθει στὸ ναὸ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ ἑσπερινοῦ.
Εννοείται ότι είναι ορθό να χοροστατήσει από το θρόνο από την αρχή του Εσπερινού ή απλώς να παρευρίσκεται στο παραθρόνιο χωρίς να χοροστατήσει από την αρχή του Εσπερινού;
 
Top