Ἀπὸ τὸν Ἑσπερινὸ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου

gr_anastasiou

Παλαιό Μέλος
#1
Ἰδοὺ ἠχητικὰ ἀπὸ τὸν Ἑσπερινὸ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου (παρεκκλήσιο τὴς Ἁγίας Μαρίνης), τὴν Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2010. Ψάλλουν οἱ ΙΛΙΣΙΩΤΕΣ ΨΑΛΤΕΣ, Χορὸς Ψαλτῶν συγκροτούμενος ἀπὸ μαθητὲς τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Ἰλισίων.
Ἔθου σκότος καὶ ἐγένετο νύξ, Στίχος ἐκ τῶν Ἀνοιξανταρίων, μέλος Ἰωάννου τοῦ Κλαδᾶ συντετμημένον ἀπὸ τὸν Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα.
Κύριε ἐκέκραξα, ἁγιορειτικὰ κεκραγάρια τοῦ α΄ ἤχου.
 

Attachments

gr_anastasiou

Παλαιό Μέλος
#3
Ἂν νομίζετε ὅτι θὰ τὸ ἀντέξετε. Ὁ χειριστὴς τοῦ τονοδότη (iphone) καὶ δοξάσας ὑπερέβαλε κάπως στὸ ὕψος τοῦ ἴσου. Τὸ κείμενο τὸ κατεβάσαμε ἀπὸ τὸ Ψαλτολογιον φυσικά, πρόκειται γιὰ μέλος τοῦ Μελετίου Συκεώτου.
 

Attachments

Last edited:
Top