Ἀπόστιχον Ζωοδόχου πηγῆς

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ἀπὸ παλαιὲς ἐκδόσεις τοῦ Πεντηκοσταρίου ἔχει ἐκπέσει ἡ φράση μὲ ἔντονα γράμματα.

«Χαίροις ἡ ζωοδόχος Πηγή, ἡ ἀενάως ἀναβλύζουσα χάριτας, ἡ βρύσις τῶν ἰαμάτων ἡ πᾶσαν νόσων ἰσχύν, ἀσθενῆ καὶ φαύλην ἀπελέγχουσα, τυφλῶν ἡ ἀνάβλεψις, καὶ λεπρῶν θεία κάθαρσις, σθένος ἀῤῥώστων, παρειμένων ἀνώρθωσις, ἡ πηγάζουσα, νοσημάτων πᾶν φάρμακον, ἅπασι τοῖς προστρέχουσι, πιστῶς τῷ τεμένει σου, μέγα κοινὸν ἰατρεῖον ἄμισθον ὄντως καὶ ἕτοιμον, Χριστοῦ Μῆτερ Λόγου, τοῦ πηγάζοντος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος»(χφφ. Vat. gr. 698 λόγοι ιε’ αἰ. φ. 201r, Βατοπαιδίου 12 λόγοι ιε’ αἰ.).
 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
Ἀπὸ παλαιὲς ἐκδόσεις τοῦ Πεντηκοσταρίου ἔχει ἐκπέσει ἡ φράση μὲ ἔντονα γράμματα.

«Χαίροις ἡ ζωοδόχος Πηγή, ἡ ἀενάως ἀναβλύζουσα χάριτας, ἡ βρύσις τῶν ἰαμάτων ἡ πᾶσαν νόσων ἰσχύν, ἀσθενῆ καὶ φαύλην ἀπελέγχουσα, τυφλῶν ἡ ἀνάβλεψις, καὶ λεπρῶν θεία κάθαρσις, σθένος ἀῤῥώστων, παρειμένων ἀνώρθωσις, ἡ πηγάζουσα, νοσημάτων πᾶν φάρμακον, ἅπασι τοῖς προστρέχουσι, πιστῶς τῷ τεμένει σου, μέγα κοινὸν ἰατρεῖον ἄμισθον ὄντως καὶ ἕτοιμον, Χριστοῦ Μῆτερ Λόγου, τοῦ πηγάζοντος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος»(χφφ. Vat. gr. 698 λόγοι ιε’ αἰ. φ. 201r, Βατοπαιδίου 12 λόγοι ιε’ αἰ.).

Αν δεν κάνω λάθος, αυτή την έλλειψη έχει συμπληρώσει ο πολυσέβαστος Καθηγητής Π. Β. Πάσχος στη μελέτη του «Λειτουργικών κενών συμπλήρωσις», 1981.
 
Top