Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα - Ἰάκωβος Ναυπλιώτης.

#1
Ἡ μουσικὴ καταγραφὴ προέρχεται ἀπὸ τὴν εἰσήγηση τοῦ καθηγητοῦ κ.Ἀντωνίου Ἀλυγιζάκη στὸ Ἃ Πανελλήνιο Συνέδριο Ψαλτικῆς Τέχνης («Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης», Ἀθήνα, 3-5 Νοεμβρίου 2000), μὲ θέμα «Ἡ ἐκφωνιτικὴ ψαλτικὴ πράξη• τὰ ''χύμα'' καὶ τὰ ''ἐκφώνως'' ἀναγνώσματα».

http://www.youtube.com/watch?v=jbXNlQUjqlk
 
Top